IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Erikoistumiskoulutus > Big data -erikoistumiskoulutus

Big Data -erikoistumiskoulutus, 30 op

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Big Data erikoistumiskoulutus

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään tehokkaasti yrityksen omistamaa dataa, yhdistämään sen tueksi internetistä vapaasti saatavaa dataa ja uusimpia teknologioita liiketoiminnan kehittämisessä.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita uusista teknologioista ja datan analysoinnista liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus lähtee liikkeelle Big Datasta ja siihen liittyvien käsitteiden ymmärtämisestä. Tutustut myös olemassa oleviin keskeisimpiin Big Data-palveluihin. Opit, kuinka suuria tietomääriä voi käsitellä tehokkaasti erilaisilla työkaluilla, miten niiden avulla voi tehdä analyysejä ja päätelmiä liiketoiminnan tehostamiseksi. Tutustut IoT-teknologioihin ja siihen, kuinka suuria määriä tietoa kerätään fyysisestä maailmasta erilaisten sensoriverkkojen avulla, erilaisiin sensori- ja sensoriverkkoteknologioihin sekä jo olemassa oleviin IoT-palveluihin.

Opit, miten kerättyä dataa analysoidaan ja visualisoidaan niin, että se saadaan mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. Tavoitteena on ymmärtää myös erilaisia syy ja seuraussuhteita tapahtumille ja ilmiöille. Myös koneoppimisen mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä käsitellään. Tällä tarkoitetaan sitä, miten kone pystyy automaattisesti tekemään johtopäätöksiä perustuen saatavilla olevaan datavarastoon.

Voit tuoda yrityksen oman kehitysprojektin mukanasi. Tämä toteutetaan niin, että koulutuksen alusta asti sen eri vaiheet ovat osa projektia. Samalla käydään läpi DevOps menetelmän avainkohtia tehokkaan digitaalisen palvelutuotannon takaamiseksi.

Opintojen rakenne

Koulutus järjestetään 2/2019 - 12/2019 välisenä aikana ja se sisältää intensiivijaksoja ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Intensiivijaksot toteutetaan LAMKin uudella kampuksella (Mukkulankatu 19), jossa on erinomaiset fasiliteetit oppimiselle. Koulutus sisältää neljä (4) viiden opintopisteen opintojaksoa ja yhden (1) kymmenen pisteen projektin.

Suuntautumisen valinta *www

Suuntautumisia ei ole, mutta projektityössä opiskelija voi syventyä yrityksen tai muun vastaavan tahon asiakaslähtöiseen projektiin.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetus on pääsääntöisesti suomen kielellä.

Opinnäytetyö

Koulutus ei sisällä opinnäytetyötä.

Pätevyys *www

Koulutus on erikoitustumiskoulutus eikä anna mitään erityistä pätevyyttä.