IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2020-2021 (amk), liiketoiminta yksikön tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2020-2021 (AMK), Liiketoiminta yksikön tarjonta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Liiketoiminta yksikön tarjonta
                 
Brändin rakentaminen ja lanseeraus
                 
Brändin rakentaminen 10
 
     
Viestintämateriaalin tuottaminen 5
 
     
Johtaminen ja työyhteisön toiminta
                 
Työyhteisötaidot 5
 
     
Esimiehen työkalupakki 5                  
Työsuhdeasiat 5
 
     
Ihmiset - menestyksen tekijät
                 
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5
 
     
Moninaisuus organisaation voimavarana 5
 
     
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                  
Strateginen johtaminen
                 
Johtamisen trendit 5                  
Strateginen johtaminen 10
 
     
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 5
 
     
Tilinpäätöksen laadinta 5
 
     
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5
 
     
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu
                 
Arvonlisäverotus 5                  
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5                  
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5
 
     
Johdon laskentatoimi
                 
Talouden suunnittelu ja seuranta 5
 
     
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5
 
     
Laskentatoimi liiketoiminnan tukena 5                  
Rahoitus- ja sijoitustoiminta
                 
Finanssimarkkinat 5
 
     
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5
 
     
Rahoitusriskien hallinta 5
 
     
Financial Management
                 
Management Accounting 5
 
     
Corporate Finance 5
 
     
Financial Planning 5                  
Digital Marketing
                 
Digital Marketing 15
 
     
Pk-yrityksen digitaalinen markkinointi
                 
Pk-yrityksen digitaalinen markkinointi 15                  
Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen
                 
Asiakassuhteen johtaminen 5
 
     
Asiakaskokemus 5
 
     
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
 
     
Kaupan ketjuliiketoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                  
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                  
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                  
Kansainväliset logistiikkapalvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuljetukset ja huolinta 5                  
Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö 5                  
Asiakassuhteen johtaminen 5
 
     
Asiakaskokemus 5
 
     
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
 
     
Toimitusverkoston kehittäminen
                 
Toimitusverkoston kehittämisen työkalut 5
 
     
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5
 
     
Lean-ajattelu ja optimointi 5                  
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                  
Julkiset hankinnat 5                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5
 
     
International Supply Chain Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Procurement & Production Operations Management and Development 10                  
Distribution Management and Development 10
 
     
Current and Future Trends of Supply Chain 5
 
     
Supply Web Development
                 
Toolkit for Supply Chain Development 5                  
SAP ERP Systems 5                  
Supply Chain Optimisation and Lean Thinking 5                  
Kaupallistamisosaaminen
                 
Palvelun konseptointi 5                  
Massaräätälöinti ja käyttäjälähtöisyys 5                  
Differointi - kilpailuetua erilaistamalla 5                  
Palveluosaaminen
                 
Palvelukonseptit 5                  
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5                  
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen 5                  
Palveluiden mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Julkisen sektorin palveluprosessit 5
 
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5
 
     
Digitaaliset palvelut teollisuudessa 5
 
     
Hyvinvointilogistiikka 5                  
Leisure and Well-Being Services
                 
International Tourism and Leisure Industry 5                  
Leisure in Rural Areas 5                  
User-Orientation in Leisure and Well-Being Experiences 5                  
Ohjelmistoliiketoiminta
                 
Ohjelmistokehitys 5                  
Ohjelmiston tuotteistus 5                  
Ohjelmistoalan liiketoimintaympäristö 5                  
Liiketoimintatiedon hyödyntäminen
                 
Datan kerääminen ja mittaaminen 5
 
     
Toimistosovellusten tehokäyttö 5
 
     
Data-analytiikka 5
 
     
Competitive Edge through Information Systems
                 
Digital Strategy 5
 
     
Enterprise Architecture 5
 
     
Software Procurement and Deployment 5
 
     
Getting the Most from Online Business
                 
Online Business 5                  
Online Store Solutions 5                  
Setting up and Developing an Online Store 5                  
Customer Experience Development
                 
Customer Experience 5                  
Measuring Customer Experience 5                  
Future Customer Paths 5                  
IT Project
                 
Project Communication and Reporting 5                  
Real-Life IT Project and Practices 10                  
English Business Communication
                 
English in Professional Contexts 5
 
     
Techniques and Tools for Writing 5
 
     
Persuasive Communication 5
 
     
Ruotsin kielen urapolku
                 
Työelämän ruotsia 5
 
     
Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä 5
 
     
Rohkeasti ruotsiksi 5                  
Saksan kielen urapolku
                 
Saksan alkeet 1 5
 
     
Saksan alkeet 2 5
 
     
Työelämän saksaa 5
 
     
Venäjän kielen urapolku
                 
Venäjän alkeet 1 5
Venäjän alkeet 2 5
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5
Ranskan kielen urapolku
                 
Ranskan alkeet 1 5
Ranskan alkeet 2 5
 
     
Työelämän ranskaa 5
 
     
Espanjan kielen urapolku
                 
Espanjan alkeet 1 5
Espanjan alkeet 2 5
Työelämän espanjaa 5
Market Area Orientation and Sales
                 
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5
 
     
Breaking into Asian Markets 5                  
Fundamentals of Professional Selling 5                  
International Business Operations
                 
Internationalisation Process 5
 
     
International Economics 5
 
     
International Marketing 5
 
     
Specialisation Studies
                 
NIBS Case Competition, International Business Strategy 5
 
     
Ethics, Environment and Business 5
 
     
GetEmployed - Työllisty! 5                  
Esiintymis- ja tekstitaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Vaikuttava esiintyminen 5                  
Tekstit julkaisukuntoon 5                  
Finnish for Foreigners 2-4
                 
Finnish for Foreigners 2 5
Finnish for Foreigners 3 5
Finnish for Foreigners 4 5
 
     
Kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija
                 
Kiinteistövälityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kiinteistövälitysala 5                  
Kiinteistövälityksen juridiikka 5                  
Kiinteistöjen tekniset ominaisuudet 5                  
Kiinteistönvälitys ja -kauppa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kohteen ja välityspalveluiden markkinointi 4
 
     
Kiinteistön kauppa 4
 
     
Asunto-osakkeen kauppa 4
 
     
Valmistautuminen LKV kokeeseen 3
 
     
Object Oriented Programming 5                  
Data Storages 5                  
Applications Project 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Venäjä 1 3                  
41035060116.67116.67116.67202020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 41035060116.67116.67116.67202020

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2020-2021 (AMK)

Liiketoiminta yksikön tarjonta