IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (amk) kaikille lamkin opiskelijoille

Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (AMK) kaikille LAMKin opiskelijoille

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Kansainvälisyysopinnot
                 
Intercultural Competence Training 3                  
Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing 4
 
     
4401.31.31.3000
Oppimisväylät
                 
+ Palvelumuotoilun oppimisväylä 2015-2016
                 
000000000
+ Liiketalouden ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
+ Muotoiluinstituutti: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
+ Tekniikan ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
+ Sosiaali- ja terveysala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
Tuutorointi ja opintoja tukevat toteutukset
                 
Kv-tutorointi 3
Vertaistutorointi 3
International tutoring 3
Markkinointitutorointi 3
 
     
Degree tutoring 3
 
     
Otetta opintoihin 3
 
     
174131.31.31.34.34.34.3
Luonnosta liiketoimintaa 5
 
     
5050001.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 218132.62.62.64.34.34.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tähän opetussuunnitelmaan on liitetty koulutusalakohtaiset tarjontakorit, joiden kautta yksiköt voivat nostaa LAMKin yhteiseen vapaavalintaisten opintojen tarjontaan omia opintojaksojaan.