IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäopinnot > Kesäopinnot > Kesäcampus 2015

KesäCampus 2015

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Liiketalouden ala
                   
Hyvinvoiva organisaatio 5
 
     
     
Innovaatiojohtaminen 5
 
 
     
Julkishallinto ja julkisten hankintojen pelisäännöt 5
 
     
     
Pk-yrityksen tietoturva 4
 
     
     
Prosessi- ja projektijohtaminen 5
 
 
     
Responsible Business 5
 
 
     
Taloushallinto 4
 
     
     
Yrittäjyysopinnot 4
 
 
     
3703706.36.324.3000
Muotoiluinstituutti
                   
Design Pop Up Store 5
 
 
     
Designers Village 5
 
 
     
Kivien istutuskurssi 5
 
 
     
Muotoilun perusteet 2
 
 
     
Muotoilun työpaja 3
 
 
     
Näkökulmia luovuuteen ja luovaan yhteistyöhön 5
 
 
     
Vasarointitekniikat korumuotoilussa 5
 
 
     
Videoprototypointi 5
 
 
     
35035011.711.711.7000
Tekniikan ala
                   
3D tulostus 3
 
 
     
Asiantuntijaviestintä 3
 
 
     
Fysiikan laboraatiot 3
 
 
     
Game Programming Essentials 5
 
 
     
Informaatiolukutaito 1
 
 
     
Matematiikan perusteet 3
 
 
     
Siemens logiikkaohjelmointi 3
 
 
     
Vektorit ja matriisit 3
 
 
     
Ympäristölainsäädäntö, osa 1 3
 
 
     
Ympäristölainsäädäntö, osa 2 2
 
 
     
2902909.79.79.7000
Sosiaali- ja terveysala
                   
Constructors of wellbeing 5
 
 
     
Constructors of Well-being - General Perspective 5
 
 
     
Johtaminen ja laatu 5
 
 
     
Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2
 
 
     
Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta 2
 
 
     
Master thesis camp 5
 
 
     
Mielenterveystyö 5
 
 
     
Monialainen kuntoutus 5
 
 
     
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5
 
 
     
Potilaan kliininen tutkiminen 5
 
 
     
Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito 5
 
 
     
Riippuvuudet ja sosiaalinen kuntoutus 1
 
 
     
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
 
 
     
Seksuaaliterveys 5
 
 
     
Tietoisuustaidot ja hyvinvointi 3
 
 
     
Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen 5
 
 
     
61061020.320.320.3000
LAMKin yhteistarjonta
                   
Asiantuntijaviestintä 3
 
 
     
Co-designing Better Urban Living 5
 
 
     
Doing Business in India 5
 
 
     
Informaatiolukutaito 1
 
 
     
Intercultural communication 5
 
 
     
Johtajien opit 5
 
 
     
Englannin kieli ja viestintä 3
 
 
     
Englannin valmentava opintojakso 3
 
 
     
Espanjan alkeet 1 5
 
 
     
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
 
 
     
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
 
 
     
Ruotsin valmentava opintojakso 3
 
 
     
Tulevaisuuden haltuunotto 5
 
     
     
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5
 
 
     
Älykkäät sovellukset liikunnassa ja hyvinvoinnissa 3
 
 
     
54054016.3316.3321.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 16201620484866000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.