IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Sosiaali- ja terveysalalla Uudistava johtaminen – koulutuksen lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistus ja siihen liittyvät eritasoiset muutokset. Sote –uudistuksessa tarvitaan eri palvelutuottajien verkottumista, yhteistyötä korostavaa johtamista sekä erityisesti ihmisten johtamisen ja monialaisen työskentelyn painottamista työskentelyssä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tavoitteena on kaikkien työntekijöiden osaamisen ja innovatiivisuuden saaminen käyttöön. Uudistaminen ja kehittäminen ovat nykyisten ja tulevaisuuden asiakkaiden saamien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden turvaamista. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä, palvelualuetta sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistuva ja uudistava johtaminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja jakaminen sekä sosiaali- ja terveysalan taloudelliset reunaehdot ja niiden muutokset.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Verkko-osallistumismahdollisuus.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 30 op, täydentävät, monialaiset opinnot 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen)  ja opinnäytetyö (30 op). Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia opintoja.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot).

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa jaksoja kansainvälisessä sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutusta kehittävässä hankkeessa. Hankkeeseen sisältyy kolme viikon intensiivijaksoa (Lahti, Frankfurt ja Praha).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, tekniikan ala ja kulttuuriala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Hyvinvointi ja uudistava kasvu, uudistava johtaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.