IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysalalla Digitaaliset ratkaisut – koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, asiakas, kyvykäs ammattilainen ja työn muuttuvat muodot. Koulutuksessa kehitetään digitaalisia keinoja ja toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa digitalisaatiota sosiaali- ja terveysuudistuksessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, palvelut, menetelmät ja kehittäminen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 30 op, täydentävä osaaminen 30 op ja opinnäytetyö (30 op). Osa ydinosaamisen opintojaksoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia. Opetusta on 2-4 pv/kk.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus – ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö tehdään hankkeen tai työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyön lopputuotos on toimeksiantajan välittömästi sovellettavissa ja hyödynnettävissä.

Pätevyys *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot).

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Tutkimuksen painopisteet

Hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.