IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut, Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Kulttuurialalla Digitaaliset ratkaisut – koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, digitaaliset palvelut sekä ratkaisujen asiakas, käyttäjä ja niiden käyttäjälähtöisyys. Koulutuksessa opiskellaan digitaalisten keinojen käyttöä ja toimintamalleja erilaisten ratkaisujen ja palvelujen tuottamisessa sekä niiden käyttäjälähtöistä kehittämistä. Valmistuttuasi osaat toimia kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien toteuttajana tällaisissa projekteissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, ratkaisut ja palvelut sekä niiden kehittämiseen liittyvät menetelmät ja prosessit. Muotoiluajattelua ja sen prosessiin liittyviä menetelmiä sovelletaan digitaalisten ratkaisujen kehittämisprosessiin. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan myös viikon kestäviä intensiivijaksoja.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Osa ydinosaamisesta on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus – ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö tehdään hankkeen tai työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Pätevyys *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Tutkimuksen painopisteet

Koko Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuksellista toimintaa linjaavat strategiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. Muotoilun painoalan sisällä tutkimuksellisina painopisteinä digitaalisissa ratkaisuissa on erityisesti käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen ja käyttöliittymiin liittyvä informaatiomuotoilu.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.