IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Kulttuurialalla Uudistavan johtamisen erityisenä toimintatapana on muotoiluajattelu ja siihen liittyvä ihmiskeskeinen suunnittelu, joka voi kohdentua työntekijäkokemukseen tai asiakassuhteissa käyttäjäkokemukseen. Innovaatiotoimintaan sovelletaan muotoiluajattelua tulevaisuussuuntautuneen strategisen muotoilun, suunnittelun suunnittelun ja sidosryhmiä sekä asiakkaita osallistavan yhteissuunnittelun (co-design) menetelmien avulla. Valmistuttuasi osaat toimia strategisen ja organisaatioiden kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien vetäjänä ja fasilitoijana.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistava johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja yhteiskehittämisen fasilitointi. Koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Se toteutetaan joko opiskelijan omaan työpaikkaan, muulle toimeksiantajalle tai yhteistyökumppanille.  Opinnäytetyössä kehitetään organisaatioiden toimintamalleja, ja -prosesseja sekä niiden menetelmiä tutkimus- ja kehittämisosaamista soveltaen.

Pätevyys *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). Opiskelijalla on myös mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat sellaisille työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle kehittämistutkimuksellisille sovelluksille, joissa korostuu uudistava johtaminen, organisaatioiden uudistaminen ja henkilöstön sekä sidosryhmien sitouttaminen uudistamiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.