IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (2016, 2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (2016, 2017), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa keskitytään erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa sekä osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Lapset, nuoret, syrjäytyminen, riskiolosuhteet, sosiaaliala, johtaminen, varhainen tukeminen, lasten, nuorten, hyvinvointi, edistäminen

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet sekä lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2017 – 2018 ja 2018 - 2019. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat alan syventävistä ammattiopinnoista 30 op (lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta), opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen).

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena yleensä opiskelijan omaan tai Lahden ammattikorkeakoulun, yhteistyökorkeakoulun tai alueen muihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyön toteutus edellyttää tutkimusmenetelmien ja kehittämismetodologian soveltamista.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso, jonka aikana toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan valtakunnallinen YAMK- verkosto, KYAMK. Lisäksi opiskelija voi valita opintoa FUAS –liittouman muista ammattikorkeakouluista (HAMK ja Laurea ammattikorkeakoulut).

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.