IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa johtamis- ja kehittämisosaamista, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan palvelujen uudistamisen. Uudistamalla tehtävärakenteita ja palvelujen tuotantotapoja varmistetaan saumattomien palveluketjujen kokonaisuus ja toimivammat sosiaali- ja terveysalan palvelut.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä ja osaa
•johtaa ennakoivasti ja uudistavasti sosiaali- ja terveysalan toimintaa eettisesti kestävällä tavalla
•uudistaa ja integroida sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää tavoitteena asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palveluketjut
•kehittää strategialähtöisesti työyhteisön toimintaa, osaamista ja hyvinvointia
•johtaa ihmisiä ja osaamista jatkuvassa muutoksessa

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinosaaminen koostuu sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja uudistavan johtamisen kokonaisuuksista. Täydentävän osaamisen opiskelija voi valita monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyö laaditaan työelämää uudistavana ja sen tarpeisiin vastaavana tutkimuksellisena kehittämishankkeena.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op. Koulutuksen ydinosaaminen on 30 op ja täydentävä osaaminen samoin 30 op. Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen.

Opinnot toteutuvat lv 2017-2019 pääosin päivä- ja monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomen kieli, yksi opintojakso suoritetaan englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena yleensä opiskelijan omaan tai Lahden ammattikorkeakoulun, yhteistyökorkeakoulun tai alueen muihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyön toteutus edellyttää tutkimusmenetelmien ja kehittämismetodologian soveltamista.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (sosiaalialalla tiettyihin toimiin ja virkoihin erilaiset kelpoisuusehdot).

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso ja kansainvälisiä luento- ja työpajatapahtumia osana jaksojen toteutusta. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen aikana toteutettavat kansainväliset symposiumit toteutetaan yhteistyössä Hämeen ja Laurea -ammattikorkeakoulun sekä eurooppalaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Lisäksi opiskelija voi valita opintoa FUAS–liittouman muista ammattikorkeakouluista (HAMK ja Laurea ammattikorkeakoulut).

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.