IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden ja logistiikan koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3                                                                
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
               
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
               
                             
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Tutkimus ja kehittäminen 5  
       
                   
                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5  
       
                   
                       
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 110 op)
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta 5
     
           
                                   
Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10
     
         
                             
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Toimitusverkostot 5
       
               
                             
Talouden hallinta 5
     
           
                                   
Esimiestyö 5
     
           
                                   
Asiakkuudet ja markkinointi 5
       
               
                             
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Kannattava yritys 5
       
               
                             
Menestyvä liiketoiminta 5
       
               
                             
Think Big - Global approach to business
                                                               
Global Communication in Business 5  
       
                   
                       
Presentation and Public Speaking Skills 5
       
               
                             
Global Business Opportunities 5  
         
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10  
         
                       
                 
Harjoittelu 2 10  
         
                       
                 
Harjoittelu 3 10  
         
                       
                 
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                           
           
64521603034163615.50.5010101011.311.311.35.35.35.31212125.25.25.20.20.20.2000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64521603034163615.50.5010101011.311.311.35.35.35.31212125.25.25.20.20.20.2000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.