IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, sosiaaliohjaus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Sosiaaliohjaus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet 2    
         
                           
           
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
English for Work 4  
       
                   
                       
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 165 op)
                                                               
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä
                                                               
Osallisuuden edistäminen 5
     
           
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen
                                                               
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5
     
           
                                   
Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5
     
           
                                   
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö
                                                               
Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä 5  
     
               
                             
Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö 5  
     
               
                             
Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö 5  
     
               
                             
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
                                                               
Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa 5  
       
                   
                       
Lastensuojelu 5  
       
                   
                       
Päihde- ja mielenterveysosaaminen
                                                               
Opintojakso 1 5  
       
                   
                       
Opintojakso 2 5  
       
                   
                       
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen
                                                               
Diversiteettiosaaminen 5    
         
                           
           
Yhdenvertaisuuden rakentaminen 5    
         
                           
           
Syventävä ohjausosaaminen 5    
         
                           
           
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
                                                               
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5      
         
                               
     
Innovaatio- ja teknologiaosaaminen 5      
         
                               
     
Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot 5      
         
                               
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                               
Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö 10  
     
               
                             
Sosiaaliohjaus 15    
       
                       
                 
Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen 10    
         
                           
           
Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen 10      
           
                                   
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
         
                               
     
305243403025.526.515.527.530101010108.58.58.58.88.88.85.25.25.29.29.29.21010103.33.33.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Sosiaaliohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot 5    
       
                       
                 
Nuorten hyvinvointi ja osallisuus 5    
       
                       
                 
Työikäisten sosiaaliohjaus 5    
       
                       
                 
Vammaistyö 5    
       
                       
                 
Gerontologinen sosiaaliohjaus 5    
       
                       
                 
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00250000250000000000008.338.338.33000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 305243403025.526.515.527.530101010108.58.58.58.88.88.85.25.25.29.29.29.21010103.33.33.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Monimuotototeutus sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelu on täysiaikaista, mutta etäjaksojen aikana pystyt tarvittaessa olemaan jonkin verran työssä. Lähijaksot ovat yleensä viikon mittaisia ja niiden aikana opetus toteutuu pääasiassa arkisin päiväaikaan, mutta viikonloppu- ja iltatunnitkin ovat mahdollisia. Lähijaksoilla osa opiskelusta voi olla läsnäolovelvoitteista. Etäjaksoilla opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, joko itsenäisiä tehtäviä tai tiimitehtäviä esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa.

Sosiaaliohjaus

Keväällä 2020 alkavassa verkkotutkinnossa valitset suuntautumisen: Sosiaaliohjaus tai Varhaiskasvatus ensimmäisen lukuvuoden aikana.