IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3  
     
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
   
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
         
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen kasvatus- ja ohjaustyö
                                                               
Sosiaalinen osallisuus arjessa 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Participation in Society
                                                               
Individual in Society 5  
     
               
                             
Multicultural Work 5  
     
               
                             
Civic activity 5  
     
               
                             
Toiminnalliset menetelmät osallisuuden tukemisessa
                                                               
Sosiokulttuurinen innostaminen 5  
     
               
                             
Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot 5  
     
               
                             
eSosiaaliohjaus 5  
     
               
                             
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Varhaiskasvatus 10  
       
                   
                       
Varhaiserityiskasvatus 5  
       
                   
                       
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
                                                               
Matalan kynnyksen palvelut 10    
       
                       
                 
Lastensuojelu erityistason palveluna 5    
       
                       
                 
Leadership and Entrepreneurship
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Sosiaalinen kuntoutus
                                                               
Mielenterveys- ja päihdetyö 5      
         
                               
     
Harjoittelu: Ammatillisen osaamisen soveltaminen 10      
         
                               
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Harjoittelu: Varhaiskasvatus 15  
       
                   
                       
Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 15    
       
                       
                 
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15    
       
                       
306851.530.53034343120.525.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.36.86.86.88.58.58.51.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306851.530.53034343120.525.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.36.86.86.88.58.58.51.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

Keväällä 2019 alkavassa monimuotototeutuksessa valitset suuntautumisen: Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus tai Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus, ensimmäisen lukuvuoden aikana.