IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                       
                             
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                       
                             
Svenska i arbetslivet 2  
       
                       
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                     
English for Work 4
     
               
                                         
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                     
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                       
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tietotekniikan fysiikka 3
       
                 
                                     
Digitaalisuus
                                                                       
Digitaalisuuden perusteet 5
     
               
                                         
ICT luma 5
       
                 
                                     
IoT perusteet 5  
       
                       
                             
ICT-perusteet
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
               
                                         
WWW-suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
     
               
                                         
ICT-soveltaminen
                                                                       
Oliot ja tietokannat 5
       
                 
                                     
WWW-interaktiivisuus 3
       
                 
                                     
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4
       
                 
                                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                     
TKI- ja yritystoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
Harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
Harjoittelu 3 10      
             
                                         
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                       
     
62130453131130001530015.515.515.515.5006.56.500000000007.57.515150
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62130453131130001530015.515.515.515.5006.56.500000000007.57.515150

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.