IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Konetekniikan koulutus > Konetekniikan koulutus 15s mekatroniikka, monimuotototeutus

Konetekniikan koulutus 15S Mekatroniikka, monimuotototeutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Fysiikan perusteet 3
     
           
                                   
Koneistuksen ja hitsauksen perusteet 3
     
             
                                         
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3
     
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio
                                                                       
Mekaniikkasuunnittelun perusteet 5
     
           
                                   
Automaatiosuunnittelun perusteet 6
     
           
                                   
Tekninen piirustus 4
     
           
                                   
Sähkö ja ohjaus
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
       
                 
                                   
Informaatiolukutaito 1
       
                 
                                   
Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4
       
                 
                                   
Ohjaussuunnittelun perusteet 4
       
                 
                                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3
       
                 
                                   
Projekti 1
                                                                       
Projektiopintojakso 1 9
       
                 
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Mallinnus
                                                                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                     
                             
Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi 3  
       
                     
                             
Pneumatiikan perusteet 3  
       
                     
                             
Hydrauliikan perusteet 3  
       
                   
                       
SolidWorks-perusteet 3  
       
                     
                             
Mekanisointi
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                     
                             
Mekatroniikan fysiikka 3  
       
                   
                       
Mittaus- ja säätötekniikan perusteet 3  
       
                   
                       
Mekanisointiyksiköt 3  
       
                     
                             
Robotiikan perusteet 3  
         
                         
                       
Paikoitus
                                                                       
Digitaalitekniikan perusteet 3  
         
                         
                       
Materiaali- ja valmistustekniikan jatkokurssi 3  
         
                         
                       
Paikoituskäytöt 3    
           
                                 
           
Sähkömoottorikäytöt 5  
         
                         
                       
Projekti 2
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5    
         
                             
                 
Ruotsin kieli, suullinen 1.5    
         
                             
                 
Projektiopintojakso 2 7  
         
                         
                       
Toiminnanohjaus
                                                                       
Johtaminen ja laatu 3    
         
                             
                 
Markkinointi 3    
         
                             
                 
Tuotannonohjaus 3    
         
                             
                 
Yrittäjyysopinnot 3    
         
                             
                 
Yrityksen rahaliikenne 3    
         
                             
                 
Täydentävät opinnot
                                                                       
Fysiikan laboraatiot 3    
         
                             
                 
Kemia 3    
           
                                 
           
Mekatroniikan englanti 3  
         
                         
                       
Tilastomatematiikka 3    
         
                             
                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                             
54515025213322.528.531.518.512.512.57771111117.57.57.59.59.59.510.510.510.56.26.26.24.24.24.24.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Mekaniikka ja ohjaus
                                                                       
Matematiikan jatkokurssi 3                                                                        
3D-mallinnuksen jatkokurssi 3                                                                        
Robotiikan jatkokurssi 3                                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (C-kieli) 3                                                                        
Sähkösuunnittelun erikoiskurssi 3                                                                        
Tuotanto ja talous
                                                                       
Investointilaskelmat 3    
           
                                 
           
Laatutekniikka 3    
           
                                 
           
CAM 3    
           
                                 
           
Johtamisen jatkokurssi 3    
           
                                 
           
Tehdassuunnittelu 3    
           
                                 
           
Työpaikkaopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Työpaikkaopinnot 2 30  
   
             
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Suomen kielen valmentavat 3
     
             
                                         
Englannin kielen valmentavat opinnot 3  
       
                     
                             
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3    
         
                             
                 
315306309692160111000333222333777222000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 54515025213322.528.531.518.512.512.57771111117.57.57.59.59.59.510.510.510.56.26.26.24.24.24.24.24.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämän päivän mekatroniikkainsinööri toimii jatkuvasti kehittyvässä kansainvälisessä ympäristössä. Menestyäkseen insinööriltä edellytetään teknologisen ja luonnontieteellisen osaamisen lisäksi ns. geneerisiä tietoja ja taitoja (kielet, viestintä, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot sekä oppimis- ja kehittämisprosessien hallinta, johtaminen, projektiosaaminen). Nämä taidot kehittyvät parhaiten tekemällä oppimisen avulla. Tämän vuoksi olemme valinneet oppimistavaksi ongelmalähtöisen oppimisen (Problem Based Learning = PBL) ja projektioppimisen yhdistelmän.

Mekatroniikkainsinöörin ammatillinen ydinosaaminen koostuu konetekniikasta, teollisuusautomaatiosta ja tuotantotekniikasta. Mekatroniikkainsinöörit toimivat mm. automaattisten koneiden, laitteiden ja tuotantojärjestelmien suunnittelijoina, tuotteiden ja tuotannon suunnittelijoina ja kehittäjinä. Myös myynti- ja markkinointitehtävät teknisen kaupan alalla työllistävät mekatroniikkainsinöörejä. Tyypillisiä ensimmäisen työpaikan ammatteja ovat projekti-insinööri, mekaniikkasuunnittelija, sähkö- ja automaatio-suunnittelija, tuotantoinsinööri, laatuinsinööri ja myynti-insinööri.

Koulutuksen perustana on ihmiskuva, jonka mukaan opiskelija on yhteistyökykyinen, itseohjautuva, omilla aivoillaan ajatteleva, aktiivinen tiedonhankkija ja - soveltaja. Tavoitteemme on, että opiskelija löytää koulutuksen aikana omia tavoitteitaan vastaavan ja mielekkään työpaikan. Valmistuttuaan hän kykenee sopeutumaan työpaikkansa työympäristöön ja kehittyy mahdollisimman nopeasti tuottavaksi työyhteisön jäseneksi valitsemallaan erikoistumisalalla.

Käytännön projektien avulla saadaan teoriatieto yhdistettyä käytännön toteutustaitoon. Ensimmäisen vuoden projektin työnimenä on automaattinen laite: olemme tehneet CD-levyn pakkauslaitteita, lajittelukoneita, automaattisia vihivaunuja, minirobotteja ja juoma-automaatteja. Toisen vuoden projektina teemme tuotekehitysprojektin, jossa opitaan tarkkojen liikkeiden (paikotuskäytöt) suunnittelu ja toteutus. Kahden viimeisen vuoden (III ja IV) projektit ovat yritysprojekteja, joiden avulla opiskelijat tutustuvat alan yrityksiin ja niiden toimintatapoihin. Monet myös löytävät ensimmäisen työpaikkansa projektien avulla.