IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Teollisen ja brändimuotoilun koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Teollisen ja brändimuotoilun koulutus, Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Koulutuksen tavoite

Valmistuessasi teollisen- ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.
Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla tuotteita valmistavat yritykset, viestintä-, mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä kaupan ala. Työskentelet esimerkiksi tuotekehitystiimissä ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana yrityksessä tai luovan alan yrittäjänä.
Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Koulutuksen sisältö

Teollisen- ja brändimuotoilun suuntautumisvaihtoehdot:
- Ajoneuvomuotoilu: erilaisten ajoneuvojen, kulkuvälineiden, työkoneiden, konseptien ja käyttöliittymien sekä liikennejärjestelmien- ja palveluiden suunnittelu
- Pakkaus- ja brändisuunnittelu: pakkausten ja niiden rakenteiden, pakkauskonseptien ja brändimateriaalien suunnittelu kaupallisesti, ekologisesti sekä käyttäjälähtöisesti pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändin omistajille
- Puettava muotoilu: kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisten puettavien tuotteiden ja tuotekonseptien suunnittelu ja kehittäminen
- Teollinen muotoilu: erilaisten tuotteiden, laitteiden ja koneiden tuotesuunnittelu sekä palvelujen, strategioiden ja systeemien käyttäjälähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin.
Osaamisesi rakentuu käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien ja materiaalien tunnistamisesta sekä uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessasi painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja projektihallintaan. Muotoilijan työhön liittyvät visualisointitaidot ja mallinnustekniikat ovat ydinosaamistasi. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.
LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).
LAMK on myös urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
YDINOSAAMINEN 180 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Suuntautumisen valinta *www

Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat ajoneuvomuotoilu, pakkaus- ja brändimuotoilu, puettava muotoilu tai teollinen muotoilu

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi eri alojen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimissä tai vaihtoehtoisesti muotoilupalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.
Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:
- Muotoilija / tuotesuunnittelija
- Pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus)
- Vaatetussuunnittelija, asustesuunnittelija
- Ajoneuvomuotoilija
- Teollinen muotoilija
- Palvelumuotoilija
- Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
- Graafinen suunnittelija
- Art Director (AD), tuotanto-AD
- Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
- Konseptisuunnittelija

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.