IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Matkailuliiketoiminnan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Matkailuliiketoiminnan koulutus, Restonomi (AMK): 210 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

LAMKin matkailuliiketoiminnan restonomikoulutus on sinun valintasi, jos haluat opiskella:
- joustavasti
- käytännönläheisesti yrityksissä
- toiminnallisesti ja tekemällä oppien
- monipuolisesti
- myös verkossa
LAMKin uudessa matkailuliiketoiminnan koulutuksessa valmistut restonomiksi (AMK). Restonomiopinnoissasi yhdistät vieraanvaraisuusosaamisen viimeisimpään teknologiaosaamiseen. Teknologinen kehitys muuttaa matkailu- ja ravintola-alalle tyypillisiä palvelutilanteita ja toimintatapoja. Samalla digitaalisuus laajentaa entisestään vapaa-ajan palveluiden kehittämismahdollisuuksia.
LAMKista valmistuvana restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti. Uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulla ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!
Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa globaalissa kilpailussa ihmisten huomiosta, ajasta, rahasta ja sydämestä.
Pääset opiskelemaan käytännönläheisesti. Luot aktiivisesti kontakteja eri alojen toimijoihin jo opintojesi aikana. Työskentelet alan yhteisöissä ja hyödynnät tiiviisti työelämän tositilanteita, joissa pääset haastamaan itseäsi ja tukemaan yritysten tavoitteita. Saat nähdä läheltä alan uudistamismahdollisuuksia ja ennakoimaan kehittämistarpeita. Pääset etsimään paikkaasi tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen sisältö

LAMKin restonomikoulutuksessa matkailuliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutuimpia hotelli- ja ravintolapalveluita laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat hyvinvoinnin, kulttuurin, tapahtumien, vapaa-ajan ja teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.
Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisesti. Oivallat, miten matkailuliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä.
Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä tapahtuma- ja vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti ympäröiviä vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä eri kanavissa! Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä ja perustaa omaa yritystoimintaakin.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, luokkamuotoiseen opetukseen ja esittämiseen

Opintojen rakenne

210 opintopisteen laajuiset restonomiopinnot rakentuvat ydinosaamisesta (135 op) sekä täydentävästä osaamisesta (75 op).
YDINOSAAMINEN 135 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 65 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op
Tutkintorakenne mahdollistaa sinulle joustavia ratkaisuja. Pääset räätälöimään yli puolet tutkinnostasi omien tavoitteittesi mukaisesti. Pystyt painottamaan opinnoissasi muun muassa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan erityisosaamista valitsemallasi tavalla tai laajentamaan osaamistasi myös muille aloille. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
Kaikille yhteisissä restonomiopinnoissa painottuvat:
•    vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaaminen,
•    liiketoimintaosaaminen,
•    majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan osaaminen
•    matkailuliiketoiminnan erityispiirteet,
•    innovatiivinen vapaa-ajan palveluiden kehittäminen, sekä
•    digiosaaminen

Suuntautumisen valinta *www

Sinun on mahdollista räätälöidä oma ammatillinen polkusi yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijana voit painottaa opintojasi joko moniosaamisen suuntaan tai vahvistaa ja syventää osaamistasi.
Uudessa restonomikoulutuksessa opiskeleminen on käytännönläheistä. Opinnoissasi yhdistät matkailun ja vapaa-ajan kasvavat mahdollisuudet, digitaalisen ajan vaatimukset sekä toimialan uudistamisen – ennakoivasti. Opiskelet joustavasti ja teknologiaa hyödyntäen. Matkailuliiketoimintaa lähestytään monipuolisesti matkailu- ja ravintolapalveluista tapahtumiin ja hotelleihin sekä vapaa-ajan palveluista hyvinvointiin ja kulttuuriin.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokielenä on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opintoihin kuuluvat lakisääteiset sekä englannin että ruotsin kielen opinnot.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösi (15 op) teet opintojesi loppuvaiheessa. Opinnäytetyöt ovat luonteeltaan tutkimuksellisia ja/tai toiminnallisia töitä. Siinä pääset toteuttamaan itseäsi monipuolisesti matkailuliiketoiminnan parissa. Opinnäytetyöllä osoitat kykysi työskennellä vastuullisesti ja pitkäjännitteisesti ajankohtaisten kehittämiskohteiden parissa, tehdä perusteltuja valintoja ja tuottaa luotettavaa tietoa sekä soveltaa sitä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa.
Opinnäytetyön avulla pystyt vielä suuntaamaan, laajentamaan ja syventämään ammatillista osaamistasi matkailuliiketoiminnasta, tukemaan toimeksiantajan tavoitteita ja näyttämään osaamistasi. Opinnäytetyön avulla kehität ammatillisia tietojasi ja taitojasi sekä yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kommunikointia, ajanhallintaa ja organisointia sekä kokonaisuuksien hahmottamista.

Pätevyys *www

Vieraanvaraisuusosaaminen kuvaa alan vaatimusta palvelutasosta. Se on ennakoivaa odotusten ylittämistä ja asiakkaan asemaan asettumista. Nautit monimuotoisista, vaihtuvista ja kiireisistäkin tilanteista, joissa sinulla on kanttia ja stressin sietokykyä toimia positiivinen asiakaskokemus edellä. Restonomina et asetu ihmisten yläpuolelle, mutta et myöskään piiloudu palvelukohtaamisissa koneen taakse.
Asiakkaat haluavat palvelua entistä sujuvammin, nopeammin ja helpommin – niin kasvokkain kuin virtuaalisissa palvelutilanteissa. Restonomina osaat ennakoida asiakkaan tarpeita ja mielihaluja sekä huomioida erilaiset asiakkaat. Pidät työstäsi ja suhtaudut siihen intohimolla – ja se näkyy ylivoimaisina asiakaskokemuksina.
Opintojen rakenne mahdollistaa sinulle sen, että voit painottaa opintojasi omien tavoitteittesi mukaan joustavasti. Työyhteisöissä oppimisen ja tiiviin yritysyhteistyön myötä pääset tutustumaan alan erilaisiin mahdollisuuksiin jo opintojesi aikana. Koulutus antaa sinulle näköaloja monipuolisiin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan sekä vapaa-ajan työtehtäviin. Opintojen ansiosta osaat ennakkoluulottomasti tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia ja löytää uusia työtehtäviä yhdistelemällä erilaista osaamista ja eri toimialoja. Tulevaisuuden työ on yhä monialaisempaa.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten.
Restonomiopintoihisi kuuluvat kieliopinnot (englanti, ruotsi) toteutetaan yhdistettyinä ammatillisiin sisältöihin. Se tekee kielten opiskelusta mielekästä ja palkitsevaa, eikä irrallista. Opintoihisi kuuluu myös englanninkielisiä ammattiopintoja. Lisäksi voit opiskella niin kieliopintoja, kuten espanjaa, ranskaa, saksaa, venäjää, ruotsia ja englantia, kuin englanninkielisiä ammattiopintoja muiden opiskelijaryhmien kanssa. LAMKissa on laaja kieliopintotarjonta, jota voit valita täydentävään osaamiseen.
Suosittelemme erittäin lämpimästi kansainvälistä opiskelijavaihtoa. Ulkomailla toteutettavan opiskelijavaihdon ajankohta on lähtökohtaisesti toisen opiskeluvuoden keväänä. Myös kansainvälinen harjoittelu ja lyhytkestoinen opiskelu ulkomailla ovat suositeltavia vaihtoehtoja. Toki pääset opiskelemaan kansainvälisessä ilmapiirissä myös Lahdessa, sillä LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista. LAMKissa opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelet matkailuliiketoiminnan restonomiksi työskennellen tiiviisti alan toimijoiden kanssa. Pääset alusta asti seuraamaan läheltä toimialan kehittämishaasteita ja mahdollisuuksia. Pääset tarttumaan haastaviin kehittämistehtäviin ja uudistamaan liiketoimintaa. Jo ensimmäisenä opiskeluvuonna pääset tekemällä oppimaan matkailu-, tapahtuma-, majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä. Opinnoissasi teet myös erilaisia yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämätoimijoiden kanssa. Opiskelu LAMKissa on myös monialaista, ja opintovalinnollasi voit yhdistää opintoihisi mm. hyvinvointiin, muotoiluun ja teknologiaan liittyviä sisältöjä.
Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.
Uusi kampus on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta.

Uramahdollisuudet

LAMKin restonomina sinulla on valmiudet uudistaa työelämää ja toimia ongelmien ratkojana. Matkailu- ja vapaa-ajan digitaitoisille vieraanvaraisuusosaajille on globaali tarve. LAMKin restonomina et ainoastaan työllisty alalle koulutusta vastaaviin tehtäviin, vaan olet mukana määrittelemässä sitä, millaiset tulevaisuuden restonomien työmarkkinat voivat olla. Tule rohkeasti mukaan luomaan uutta!
Tehtävänimikkeitä:
- Ravintolapäällikkö
- Keittiöpäällikkö
- Markkinointipäällikkö
- Matkailupäällikkö
- Hotellinjohtaja
Valmistuttuasi sinulla on monipuoliset urapolut ulottuvillasi. Opintojen aikana luot useita kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja näytät osaamistasi eri tavoin. Koulutus antaa sinulle valmiudet myös toimia yrittäjänä, työllistää itsesi ja muutama muukin.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ohjelma antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon. Valmistumisen ja sitä seuraavan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea esimerkiksi YAMK-koulutukseen. Valmistuttuasi voit hakea myös yliopiston maisteriohjelmaan.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.