IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016) > Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 15s (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), polymeeri-ja kuitutekniikka (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 15S (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), Polymeeri-ja kuitutekniikka (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3
     
               
                                         
ICT-valmiudet 3
     
               
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
               
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Teknisen piirtämisen perusteet 3
     
               
                                         
Yhteiset ammattiopinnot 1
                                                                       
Materiaaliopin perusteet 5
     
               
                                         
Projekti 1 5
     
             
                                         
Tieteellinen kirjoittaminen 1
     
               
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
               
                                         
Asiantuntijaviestintä 3
     
               
                                         
Perusopinnot 1
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                     
CAD-piirtäminen 3
       
                 
                                     
Materiaalitekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                     
Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3
       
                 
                                     
Perusopinnot 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                       
                             
Mekaniikka 3  
       
                       
                             
Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3  
       
                       
                             
Vektorit ja matriisit 3  
       
                       
                             
Polymeerikemia 3  
       
                       
                             
Perusopinnot 3
                                                                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
         
                         
                         
Lujuusoppi 1 3  
         
                         
                         
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
         
                         
                         
Materiaalitekniikan fysiikka 6  
         
                         
                         
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
POLYMEERI.- JA KUITUTEKNIIKKA
                                                                       
Polymeerimateriaalit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitumateriaalit 3
       
                 
                                     
Muovimateriaalit 3
       
                 
                                     
Materiaaliprojekti 6
       
                 
                                     
Yhdistelmämateriaalit 3
       
                 
                                     
Polymeerituotteiden valmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muotit ja työkalut 3  
       
                       
                             
Tuotekehitysprojekti 4  
       
                       
                             
Tuotteen suunnittelu 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 5  
       
                       
                             
Polymeerituotteiden ominaisuudet ja jatkokäsittely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3  
         
                         
                       
Ominaisuudet ja niiden testaus 5  
         
                         
                       
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 4  
         
                         
                       
Älykkäät materiaalit 3  
         
                         
                       
Polymeerituotteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3    
         
                             
                 
Kierrätys ja uusiotuotteet 3    
         
                             
                 
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6    
         
                             
                 
Vaativien olosuhteiden tuotteet 3    
         
                             
                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
606037.522.53030303026.311.311.311.31.714.214.2151500151512.512.558.88.88.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Esimiestaito 3    
           
                                 
             
Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3    
           
                                 
             
Markkinointi 3    
           
                                 
             
Tuotannonohjaus 3    
           
                                 
             
Yrityksen rahaliikenne 3    
           
                                 
             
Yhteiset ammattiopinnot 2
                                                                       
Ammattienglanti 3    
         
                               
                 
Menetelmäopinnot 3    
         
                               
                 
Teollisuusautomaatio 1 4    
         
                               
                 
Tilastomatematiikka 1 3    
         
                               
                 
Yrittäjyysopinnot 2    
         
                               
                 
Ympäristötehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Elinkaariajattelu 3    
           
                                 
             
Materiaalitehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3    
           
                                 
             
Energiatehokkuus 3    
           
                                 
             
Yrityksen ympäristövastuut 3    
           
                                 
             
Ympäristöasiat yrityksen johtamisessa ja ympärisön laatujärjestelmät 3    
           
                                 
             
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
00450000015300000000000000007.57.515150000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606037.522.53030303026.311.311.311.31.714.214.2151500151512.512.558.88.88.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 15S (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

Materiaalitekniikan insinöörejä tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla. Materiaalitekniikan koulutusohjelmassa Lahdessa opiskelija voi hankkia osaamista ja erikoistua puutuoteteollisuuteen tai polymeeri- ja kuitutekniikkaan.

Opinnot tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyvät suuntautumisen mukaisesti kaikki keskeiset materiaalityypit ja joiden jatkojalostukseen yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Koulutusta toteutetaan monimuotoisesti yritysyhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi yhteistyöprojekteina, tutkimushankkeina ja työharjoitteluna niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Polymeeri-ja kuitutekniikka (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

Polymeeripohjaisia materiaaleja on saatavissa uusiutuvista raaka-ainelähteistä suoraan luonnosta sekä synteettisesti valmistettuina, näistä osa tunnetaan nimellä muovit ja osa tekstiili- ja kuitumateriaaleina. Polymeeripohjaiset materiaalit ovat osa nykyistä elämäämme ja ne ovat korvaamattomia moniin käyttökohteisiin ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti energia- ja materiaalitehokkaampaa sekä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Polymeerimateriaalien myönteinen rooli kestävän kehityksen kaikissa ulottuvuuksissa on suuri.

Polymeeripohjaiset materiaalit ovat nykyään kaikkialla. Tämä johtuu useista seikoista, joista voidaan mainita niiden fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen, uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen, puhtaan veden kuljettaminen, elintarvikkeiden hygieenisyyden takaaminen, ääriolosuhteiden sovellukset, älymateriaalit ja modernit lääketieteen innovaatiot. Polymeerimateriaalit ovat moniin muihin materiaaleihin verrattuna kevyitä, energiatehokkaita ja helposti muotoiltavia lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Polymeeripohjaiset materiaalit on mahdollista kierrättää ja käyttää uudelleen useita kertoja eli niillä on mahdollisuuksia jopa jätteenä.

Polymeeri- ja kuitutekniikan keskeisiä opiskelualueita ovat:

materiaalitietous polymeeripohjaisista materiaaleista, kuiduista ja yhdistelmätuotteista
tuotteiden suunnittelu
työvälinetekniikka yhdistettynä valmistustekniikoihin
3D-tulostuksen tarjoamat mahdollisuudet
materiaalien ja tuotteiden testaus sekä laatu
älymateriaalit ja -tuotteet
projektityöskentely yhdessä yritysten ja muiden koulutusvastuiden opiskelijoiden kanssa
kestävä kehitys ja ekologia, kierrätys

Lahden ammattikorkeakoulussa tehtiin muutama vuosi sitten koulutusohjelmien uudistus, jossa silloiset puu-, muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma yhdistettiin materiaalitekniikan koulutusohjelmaksi. Tällöin kukin aiemmin erillisenä ollut koulutusohjelma muutettiin suuntautumisvaihtoehdoiksi. Vuoden 2013 aikana on tehty uusi muutos syksyllä 2014 alkavaan materiaalitekniikan koulutukseen. Muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikka yhdistettiin ja nimeksi annettiin polymeeri- ja kuitutekniikka. Muovitekniikan opetukseen tällä oli vähäisempi vaikutus kuin tekstiili- ja vaatetustekniikkaan. Siitä karsittiin pois vaatetustekniikka ja painotus on tulevaisuudessa erilaisissa kuiduissa, niiden ominaisuuksissa, testauksessa ja sovelluksissa. Muovitekniikan opetusta ja opiskelua on kehitetty ottaen huomioon alan uusia vaatimuksia.

Lahden ammattikorkeakoulussa voi opiskella materiaalitekniikkaa, jotka jakautuvat kahteen ydinosaamisalueeseen. Näistä toinen on polymeeri- ja kuitutekniikka, joka tarjoaa monipuolisen materiaalitekniikan, suunnittelun, valmistuksen ja sovellusten osaamiskokonaisuuden kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Opiskelussa tuotteiden suunnittelun tukena käytetään mm. nykyaikaista 3D-tulostusta. Yhteistyötä teollisuuden kanssa toteutetaan erilaisten projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden muodossa. Opinnoissa toimitaan joustavasti erilaisia oppimistapoja hyödyntäen. Osa opinnoista voidaan suorittaa esimerkiksi alan yrityksissä työssä oppimisena ohjatun harjoittelun muodossa tai laajemmissa projekteissa työskentelynä. Opiskelijoille voidaan tarvittaessa laatia joustavia opintopolkuja.

Kansainvälisyys on nyt ja etenkin tulevaisuudessa merkittävää myös Suomessa ja suomalaisessa yritystoiminnassa. Kansainvälistymistä voi harjoitella jo opiskeluaikana esimerkiksi opiskelijanvaihtona tai harjoitteluna ulkomailla. Tämän sisällyttäminen opintoihin antaa lisäarvoa harjoittelu- ja työpaikkojen saamiseen. Opiskelijat ovat aktiivisesti osallistuneet kansanväliseen opiskelijavaihtoon ja tähän kannustetaan jatkossakin.

Polymeeri- ja kuitutekniikasta insinööriksi valmistuneet voivat hakeutua eri teollisuuden aloille sekä muovi- ja polymeeriteollisuuteen että polymeeripohjaisia materiaaleja ja tuotteita käyttävään teollisuuteen niin kotimaahan kuin ulkomaille. Tehtävistä voidaan mainita asiantuntija-, myynti-, markkinointi- ja suunnittelutehtävät, yritysten johto- ja esimiestehtävät, tutkimus- ja tuotekehitystehtävät, opetus ja yrittäjäksi ryhtyminen.