IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

LAMKin tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinut digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaksi.
Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden innovatiivisen yrityksen tavan toimia. Osaat automatisoida liiketoimintaprosesseja ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita huomioivia palvelupolkuja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Hallitset myös ketterät ja joustavat toimintatavat ja osaat organisoida ja johtaa toimintaa analysoituun tietoon perustuen.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja tulevaisuuden osaamistarpeita peilaten. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa digitaalisuuteen liittyvissä työtehtävissä.
Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman opintopolkusi. Polkusi voi sisältää liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä lukuisia monialaisia opintoja kuten palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Kartuttamasi ICT-projekti- ja kielitaito-osaamisen voit osoittaa keräämällä osaamismerkkejä.
Voit suorittaa opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten perinteisesti luokassa, verkossa, yrityksissä, projekteissa ja kehittämishankkeissa, mutta myös erilaisissa tapahtumissa, kampusradiolla, opiskelijoiden perustamassa mediatoimistossa sekä useissa muissa opiskelijaosuuskunnissa, joissa opitaan ammattimaisissa työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa pääset harjoittelemaan alasi työtehtäviä itseäsi kiinnostavassa työpaikassa. Tutoropettajasi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.
LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muista omaa ammatillista kasvua tukevista opinnoista.
YDINOSAAMINEN 135 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 65 op
    Harjoittelu 30 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op

Suuntautumisen valinta *www

Koulutuksessa ei ole erillistä pääainetta. Osaamisesi muotoutuu valitsemiesi opintojen mukaan.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi tietojenkäsittelyn tradenomiksi voit sijoittua monenlaisiin digitaalisuuden osaamista vaativiin tehtäviin. Valitsemastasi opintopolusta riippuen voit mm. tukea loppukäyttäjiä ICT:n käytössä, toteuttaa uusia sovelluksia, kuvata digitaalisia palveluprosesseja, viedä projektit läpi ketterästi, rakentaa käyttäjäkeskeisiä verkkokauppoja ja suunnitella liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuasi vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.