SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of social and health care, customer relationship management in social and health care services
Master's Degree Programmes

Master of Social and Health Care, Customer Relationship Management in Social and Health Care Services, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK): 90 ECTS
Master of Social and Health Care

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Degree title and level

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Study objectives

Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa –koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja palvelutuotantoa asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisyyden kautta. Palvelun laatu nousee strategiseksi menestystekijäksi muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen. Julkisen talouden kiristyminen pakottaa sosiaali- ja terveysalan etsimään kustannustehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamisessa unohtamatta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn mielekkyyden säilyttämistä.

Valmistuttuasi osaat kehittää sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja niiden johtamisesta uudenlaisessa kilpailuympäristössä. Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen että yksityisen sote-alan palvelutuotannossa. (not translated)

Study contents

Koulutuksen sisältöinä ovat julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveysalan palveluprosessit ja niihin liittyvät asiakkuudet, asiakaslähtöinen toiminta, palvelun laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5–2,5 vuodessa. Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa, verkko-osallistumismahdollisuus. (not translated)

Structure of studies

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

More about the language of instruction *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi. (not translated)

Thesis

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle. (not translated)

Qualification *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot). (not translated)

Internationalization

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). (not translated)

Co-operation with other parties

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, tekniikan ala ja kulttuuriala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa. (not translated)

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)