SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of social and health care, regenerative leadership
Master's Degree Programmes

Master of Social and Health Care, Regenerative Leadership, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK): 90 ECTS
Master of Social and Health Care

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Study objectives

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Sosiaali- ja terveysalalla Uudistava johtaminen – koulutuksen lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistus ja siihen liittyvät eritasoiset muutokset. Sote –uudistuksessa tarvitaan eri palvelutuottajien verkottumista, yhteistyötä korostavaa johtamista sekä erityisesti ihmisten johtamisen ja monialaisen työskentelyn painottamista työskentelyssä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tavoitteena on kaikkien työntekijöiden osaamisen ja innovatiivisuuden saaminen käyttöön. Uudistaminen ja kehittäminen ovat nykyisten ja tulevaisuuden asiakkaiden saamien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden turvaamista. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä, palvelualuetta sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita. (not translated)

Study contents

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistuva ja uudistava johtaminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja jakaminen sekä sosiaali- ja terveysalan taloudelliset reunaehdot ja niiden muutokset.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Verkko-osallistumismahdollisuus. (not translated)

Structure of studies

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 30 op, täydentävät, monialaiset opinnot 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen)  ja opinnäytetyö (30 op). Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia opintoja.

More about the language of instruction *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi. (not translated)

Thesis

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle. (not translated)

Qualification *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot). (not translated)

Internationalization

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa jaksoja kansainvälisessä sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutusta kehittävässä hankkeessa. Hankkeeseen sisältyy kolme viikon intensiivijaksoa (Lahti, Frankfurt ja Praha). (not translated)

Co-operation with other parties

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, tekniikan ala ja kulttuuriala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. (not translated)

Research focus

Hyvinvointi ja uudistava kasvu, uudistava johtaminen. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa. (not translated)

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)