SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of social and health care, digital solutions
Master's Degree Programmes

Master of Social and Health Care, Digital Solutions, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK): 90 ECTS
Master of Social and Health Care

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Study objectives

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysalalla Digitaaliset ratkaisut – koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, asiakas, kyvykäs ammattilainen ja työn muuttuvat muodot. Koulutuksessa kehitetään digitaalisia keinoja ja toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa digitalisaatiota sosiaali- ja terveysuudistuksessa. (not translated)

Study contents

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, palvelut, menetelmät ja kehittäminen. (not translated)

Structure of studies

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 30 op, täydentävä osaaminen 30 op ja opinnäytetyö (30 op). Osa ydinosaamisen opintojaksoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia. Opetusta on 2-4 pv/kk.

More about the language of instruction *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi. (not translated)

Thesis

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus – ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö tehdään hankkeen tai työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyön lopputuotos on toimeksiantajan välittömästi sovellettavissa ja hyödynnettävissä. (not translated)

Qualification *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot). (not translated)

Internationalization

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). (not translated)

Co-operation with other parties

Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. (not translated)

Research focus

Hyvinvointi ja uudistava kasvu. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa. (not translated)

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)