SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of culture and arts, regenerative leadership
Master's Degree Programmes

Master of Culture and Arts, Regenerative Leadership, Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK): 60 ECTS
Master of Culture and Arts

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK) (not translated)

Study objectives

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Kulttuurialalla Uudistavan johtamisen erityisenä toimintatapana on muotoiluajattelu ja siihen liittyvä ihmiskeskeinen suunnittelu, joka voi kohdentua työntekijäkokemukseen tai asiakassuhteissa käyttäjäkokemukseen. Innovaatiotoimintaan sovelletaan muotoiluajattelua tulevaisuussuuntautuneen strategisen muotoilun, suunnittelun suunnittelun ja sidosryhmiä sekä asiakkaita osallistavan yhteissuunnittelun (co-design) menetelmien avulla. Valmistuttuasi osaat toimia strategisen ja organisaatioiden kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien vetäjänä ja fasilitoijana. (not translated)

Study contents

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistava johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja yhteiskehittämisen fasilitointi. Koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. (not translated)

Structure of studies

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot. (not translated)

More about the language of instruction *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi (not translated)

Thesis

Opinnäytetyön tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Se toteutetaan joko opiskelijan omaan työpaikkaan, muulle toimeksiantajalle tai yhteistyökumppanille.  Opinnäytetyössä kehitetään organisaatioiden toimintamalleja, ja -prosesseja sekä niiden menetelmiä tutkimus- ja kehittämisosaamista soveltaen. (not translated)

Qualification *www

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. (not translated)

Internationalization

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit). Opiskelijalla on myös mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon. (not translated)

Co-operation with other parties

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. (not translated)

Research focus

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat sellaisille työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle kehittämistutkimuksellisille sovelluksille, joissa korostuu uudistava johtaminen, organisaatioiden uudistaminen ja henkilöstön sekä sidosryhmien sitouttaminen uudistamiseen. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa. (not translated)