IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

LAMK Master Schoolissa voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti laajalla opintotarjonnalla. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1,5 – 2 vuotta.