IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajana osaat edistää ja tukea eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä osaat hoitaa sairastunutta henkilöä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hoitotyön asiantuntijana toteutat ja kehität hoitotyötä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhdessä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana teet lisäksi itsenäisiä päätöksiä ja osaat johtaa tiimien toimintaa ja pystyt toimimaan esimiestehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutus korostaa tulevaisuuden osaamisvalmiuksia, jossa älykkäillä omahoidon ratkaisuilla halutaan edistää asiakkaan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, elämäntapamuutoksia, pitkäaikaissairauksien seurantaa, hoitoa ja kuntoutumista. Älykkäillä omahoidon ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia sähköisiä terveydenhuollon palveluja sekä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaille.
Opintojen aikana toimit erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä, joissa kokeillaan uusia asiakas- /potilaslähtöisiä palveluja hyvinvoinnin edistämiseksi yrittäjämäisellä otteella. Opiskelu tapahtuu pääosin oikeissa työelämäympäristöissä, mutta myös yhteisellä kampuksella ja verkkoympäristössä. Monikulttuurista osaamista saavutat opiskelemalla yhdessä englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ryhmän kanssa sekä osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja opiskelijavaihtoihin.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.
LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto on 210 opintopistettä. Sairaanhoitajakoulutuksen opinnot muodostuvat LAMKin yhteisestä ydinosaamisesta, ammatillisesta ydinosaamisesta sekä täydentävästä osaamisesta. Täydentävään osaamiseen voit valita sairaanhoitajaopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvuasi tukevaa osaamista.
Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä. Opintoihisi sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja. Koulutus alkaa Hyvinvoinnin tekijät- opintokokonaisuudella, joka toteutuu monialaisesti tiimioppimisen menetelmää hyödyntäen.
YDINOSAAMINEN 90 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Sosiaali- ja terveysalan yhteinen ydinosaaminen 20 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 45 op
    Harjoittelu 75 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op

Suuntautumisen valinta *www

Hakeminen tapahtuu suoraan sairaanhoitajakoulutukseen.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Pätevyys *www

Tutkintosi antaa sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden. Sairaanhoitajan ammattinimikettä saa käyttää sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut henkilö. Koulutus antaa EU -direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä mahdollistaa sinulle mielenkiintoisia työskentelymahdollisuuksia myös ulkomailla. Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajana työskentelet yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit oman alasi asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Sairaanhoitajana toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella tai yksityissektorilla, järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä. Sairaanhoitajana voit toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajana sinulla on laajasti erilaisia uramahdollisuuksia tarjolla.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Sairaanhoitajana (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.