IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot: amk ja yamk > Täydentävä osaaminen yamk, 17s, sosiaali- ja terveysala

Täydentävä osaaminen YAMK, 17S, Sosiaali- ja terveysala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteiset moduulit
                 
Tulevaisuuteen johtaminen
()
                 
Yhteiskunnallinen muutos 5
 
     
Societal change and future foresight methods 5
 
     
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Research-based development 5
 
     
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut
()
                 
Tulevaisuuden ePalvelut 5
 
     
Palvelumuotoilu 5
 
     
Smart Future Solutions 10 op
()
                 
Sustainable design 5
 
     
Työhyvinvointi ja luova kehittäminen
()
                 
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
 
     
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5
 
     
Yritysmentoroinnin valmennus 5
 
     
Leading virtual teams
()
                 
Virtual Teams 5
 
     
Virtual leadership 5
 
     
603030101010101010
Sosiaali- ja terveysalan moduulit
                 
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
()
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
     
International Social and health Care 5
 
     
Sosiaali- ja terveystalous 5
 
     
Sosiaali- ja terveysalaa uudistava johtaminen
()
                 
Strateginen johtaminen ja toiminnan arviointi 5
 
     
Innovatiivisuuden ja osaamisen johtaminen 5
 
     
Esimiestyö työyhteisön toimivuuden kehittäjänä 5
 
     
Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaation kehityssuunnat
()
                 
Tiedolla johtaminen ja uudistuva palvelustrategia 5
 
     
Digitaalisuus hyötykäyttöön kansalaispalveluissa 5
 
     
Digitaalisen tiedon tallentaminen, järjestely ja muuntelu 5
 
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut liiketoimintaosaamisella
()
                 
Asiakasymmärrys digitaalisten palveluiden järjestämisessä 5
 
     
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5
 
     
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta liiketoimintaosaamisella 5
 
     
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet
()
                 
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
     
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5
 
     
Challenges for child protection and child welfare 5
 
     
Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta
()
                 
Varhainen tukeminen 5
 
     
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5
 
     
Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5
 
     
90553518.3318.3318.3311.6711.6711.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Täydentävä osaaminen YAMK, 17S

Sosiaali- ja terveysala