IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, yamk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (yamk), sosiaali- ja terveysala

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (YAMK), Sosiaali- ja terveysala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Sosiaali- ja terveysalan moduulit
                 
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
()
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5                  
International Social and health Care 5
 
     
Sosiaali- ja terveystalous 5                  
Sosiaali- ja terveysalaa uudistava johtaminen
()
                 
Strateginen johtaminen ja toiminnan arviointi 5                  
Innovatiivisuuden ja osaamisen johtaminen 5
 
     
Esimiestyö työyhteisön toimivuuden kehittäjänä 5                  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaation kehityssuunnat
()
                 
Tiedolla johtaminen ja uudistuva palvelustrategia 5                  
Digitaalisuus hyötykäyttöön kansalaispalveluissa 5                  
Digitaalisen tiedon tallentaminen, järjestely ja muuntelu 5
 
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut liiketoimintaosaamisella
()
                 
Asiakasymmärrys digitaalisten palveluiden järjestämisessä 5
 
     
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5                  
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta liiketoimintaosaamisella 5                  
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet
()
                 
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5                  
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5                  
Challenges for child protection and child welfare 5
 
     
Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta
()
                 
Varhainen tukeminen 5
 
     
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5
 
     
Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5                  
3503500011.6711.6711.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3503500011.6711.6711.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (YAMK)

Sosiaali- ja terveysala