IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot: amk ja yamk > Täydentävä osaaminen yamk, 17s, koko tarjonta

Täydentävä osaaminen YAMK, 17S, Koko tarjonta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteiset moduulit
                 
Tulevaisuuteen johtaminen
()
                 
Yhteiskunnallinen muutos 5
 
     
Societal change and future foresight methods 5
 
     
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Research-based development 5
 
     
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut
()
                 
Tulevaisuuden ePalvelut 5
 
     
Palvelumuotoilu 5
 
     
Smart Future Solutions 10 op
()
                 
Sustainable design 5
 
     
Työhyvinvointi ja luova kehittäminen
()
                 
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
 
     
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5
 
     
Yritysmentoroinnin valmennus 5
 
     
Leading virtual teams
()
                 
Virtual Teams 5
 
     
Virtual leadership 5
 
     
603030101010101010
Liiketalouden ja matkailun alan moduulit
                 
Tulevaisuudet ja strategiat 5
 
     
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
     
Innovaatiojohtaminen 5
 
     
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
     
202006.76.76.7000
Muotoiluinstituutin moduulit
                 
Sosiaali- ja terveysalan moduulit
                 
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
()
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
     
International Social and health Care 5
 
     
Sosiaali- ja terveystalous 5
 
     
Sosiaali- ja terveysalaa uudistava johtaminen
()
                 
Strateginen johtaminen ja toiminnan arviointi 5
 
     
Innovatiivisuuden ja osaamisen johtaminen 5
 
     
Esimiestyö työyhteisön toimivuuden kehittäjänä 5
 
     
Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaation kehityssuunnat
()
                 
Tiedolla johtaminen ja uudistuva palvelustrategia 5
 
     
Digitaalisuus hyötykäyttöön kansalaispalveluissa 5
 
     
Digitaalisen tiedon tallentaminen, järjestely ja muuntelu 5
 
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut liiketoimintaosaamisella
()
                 
Asiakasymmärrys digitaalisten palveluiden järjestämisessä 5
 
     
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5
 
     
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta liiketoimintaosaamisella 5
 
     
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet
()
                 
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
     
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5
 
     
Challenges for child protection and child welfare 5
 
     
Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta
()
                 
Varhainen tukeminen 5
 
     
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5
 
     
Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5
 
     
90553518.318.318.311.711.711.7
Tekniikan alan moduulit
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Täydentävä osaaminen YAMK, 17S

Koko tarjonta