IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, yamk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (yamk), lamk kaikille yhteinen tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (YAMK), LAMK kaikille yhteinen tarjonta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteiset moduulit
                 
Tulevaisuuteen johtaminen
()
                 
Yhteiskunnallinen muutos 5
 
     
Societal change and future foresight methods 5
 
     
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5
 
     
Advanced expert studies 5
 
     
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Research-based development 5
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut
()
                 
Tulevaisuuden ePalvelut 5
Palvelumuotoilu 5
Smart Future Solutions 10 op
()
                 
Kaupunkimuotoilu 5                  
Sustainable design 5
 
     
Työhyvinvointi ja luova kehittäminen
()
                 
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
 
     
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5
Yritysmentoroinnin valmennus 5
 
     
YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5                  
Leading virtual teams
()
                 
Virtual Teams 5
Virtual leadership 5
Uudistava johtaminen
()
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5                  
Strategioilla tulevaisuuteen 5                  
Cross-cultural management 5                  
Digitaaliset ratkaisut
()
                 
Kaupankäynti verkossa 5                  
Data ja analyysi 5                  
Virtualisointi ja pilvipalvelut 5                  
Tulevaisuusajattelu digitalisaatiossa 5                  
100703023.323.323.3101010
Kehittäminen muutoksen muotona digitalisaatiossa 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (YAMK)

LAMK kaikille yhteinen tarjonta