IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, yamk > Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot yamk 2016-2017 kaikille lamkin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 2016-2017 kaikille LAMKin opiskelijoille

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Kaikille yhteinen täydentävä osaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Hankeosaaminen 5
Research-based development 5
 
     
Leading to the future 10 op
()
                 
Societal change and future foresight methods 5
 
     
Futures research 5
 
     
Tulevaisuuteen johtaminen 10 op
()
                 
Yhteiskunnallinen muutos 5
 
     
Tulevaisuuden tutkimus 5
 
     
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 10 op
()
                 
Palvelumuotoilu 5
 
     
Tulevaisuuden ePalvelut 5
 
     
Liiketoimintaosaaminen 10 op
()
                 
Yrittäjyys 5
 
     
Markkinointi 5
 
     
Smart Future Solutions 10 op
()
                 
Kaupunkimuotoilu 5
 
     
Sustainable design 5
 
     
Digital Business 10 op
()
                 
Digital Marketing 5
 
     
Digital Services 5
 
     
7527.547.59.29.29.215.815.815.8
Tarjontakorit
                 
+ Liiketalouden ala: Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 2016-2017
                 
+ Muotoiluinstituutti: Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 2016-2017
                 
+ Sosiaali- ja terveysala: Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 2016-2017
                 
+ Tekniikan ala: Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 2016-2017
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.