IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, yamk > Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (yamk) kaikille lamkin opiskelijoille

Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (YAMK) kaikille LAMKin opiskelijoille

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
+ Liiketalouden ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (YAMK) 2015-2016
                 
+ Muotoiluinstituutti: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (YAMK) 2015-2016
                 
+ Sosiaali- ja terveysala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (YAMK) 2015-2016
                 
+ Tekniikan ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (YAMK) 2015-2016
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tähän opetussuunnitelmaan on liitetty koulutusalakohtaiset tarjontakorit, joiden kautta yksiköt voivat nostaa LAMKin yhteiseen vapaavalintaisten opintojen tarjontaan omia opintojaksojaan.