IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäcampus > Kesäcampus > Kesäcampus 2017 (amk)

KesäCampus 2017 (AMK)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 6
Liiketalouden ja matkailun ala
                 
Business Communication 5                  
Business Presentation Skills 5                  
Digitaaliset palvelut arjen apuna 5                  
Effective Writing 5                  
Englannin kieli ja viestintä 3                  
Finnish for Foreigners 2 5                  
Hyvinvoiva organisaatio 5                  
International Economics 3                  
Katetuottolaskenta 5                  
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                  
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                  
Le monde francophone - ranskaa verkossa 5                  
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                  
Responsible Business 5                  
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5                  
Tulevaisuuden haltuunotto 5                  
Työyhteisötaidot 5                  
Venäjän alkeet 1 5                  
Venäjän alkeet 2 5                  
000000000
Tekniikan ala
                 
Asiantuntijaviestintä 3                  
Climate Change and Air Pollution 5                  
Co-designing, better urban living and wellbeing 5                  
Digitaaliset työkalut 4                  
Englannin kielen valmentavat opinnot 3                  
Fysiikan perusteet 4                  
Fysiikan laboraatiot 3                  
Geometria ja trigonometria 3                  
Hazardous Materials 5                  
Informaatiolukutaito 1                  
Integraali ja derivaatta 3                  
Matematiikan perusteet 3                  
Mekaniikka 3                  
Polymeerikemia 3                  
Remediation of polluted soils 5                  
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                  
Tieteellinen kirjoittaminen 3                  
Tilastomatematiikka 3                  
Tulevaisuuden digitaalisuus 3                  
Vektorit ja matriisit 3                  
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3                  
Water and Waste Water Treatment and Utilization 5                  
Ympäristökemia 3                  
Ympäristölainsäädäntö, osa 1 3                  
Ympäristölainsäädäntö, osa 2 2                  
000000000
Sosiaali- ja terveysala
                 
Human Rights 2                  
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5                  
Monialainen kuntoutus 5                  
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5                  
Patient’s Clinical Examination 5                  
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                  
Seksuaaliterveys 5                  
Thesis Camp 5                  
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5                  
Urheilufysioterapia 2                  
000000000
Muotoiluinstituutti
                 
3D animation tools 5                  
3D animation project 5                  
Animation and 3D for games 5                  
ArchiCAD-perusteet 4                  
Informaatiomuotoilu 4                  
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4                  
Valokuvallinen käyttäjätutkimus 5                  
Valokuvauksen perusteet 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.