IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (2016>2017) > Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (yamk) 16s
Ylempi AMK-tutkinto

Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (YAMK) 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Käyttäjälähtöisyys ja innovaatiokyvykkyys
                 
Älykkään teollisuuden tuote – ja palvelukonseptit 5
 
     
Verkostojen johtaminen 5
 
     
Robotisaatio ja teolliset symbioosit
                 
Digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet 5
 
     
Resurssitehokkuus ja teolliset symbioosit 5
 
     
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyö 30
5025258.38.38.38.38.38.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.