IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö > Kestävä kaupunkiympäristö (yamk) 16s
Ylempi AMK-tutkinto

Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Kaupunkimainen ympäristö
                 
Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset 5
 
     
Kaupunkialueiden kehittäminen ja vuorovaikutus 5
 
     
Älykkäät kaupunkiratkaisut
                 
Kestävät ja älykkäät kaupungit 5
 
     
Paikkatieto työvälineenä 5
 
     
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyö 30
 
     
5010403.33.33.313.313.313.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.