IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (2016, 2017) > Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (yamk) 16s
Ylempi AMK-tutkinto

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (YAMK) 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN 60 OP
                           
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 15 OP
                           
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
   
           
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5
 
   
           
Challenges for child protection and child welfare 5
   
       
     
Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta 15 OP
                           
Varhainen tukeminen 5
   
       
     
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5
   
       
     
Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5  
   
           
Opinnäytetyö 30 OP
                           
Opinnäytetyö 30                            
255101553.33.33.35551.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.