IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen > Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen (yamk) 16s
Ylempi AMK-tutkinto

Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen (YAMK) 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                 
Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia
                 
Palvelumuotoilu 5
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Muotoiluosaamisella kilpailuetua
                 
Muotoiluajattelu ja strateginen muotoilu 5
 
     
Brändinhallinta ja kehittäminen 5
 
     
OPINNÄYTETYÖ
                 
Tutkimuksellinen kehittämishanke 30
5025258.38.38.38.38.38.3
TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.