IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Muotoilun ja media-alan koulutus (yamk) (2015) > Muotoilun koulutus (yamk) ja media-alan koulutus (yamk) 15s
Ylempi AMK-tutkinto

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                           
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia
                           
Palvelumuotoilu 5
 
   
           
Informaatiomuotoilu 5
   
       
     
Muotoiluosaamisella kilpailuetua
                           
Strateginen muotoilu 5
 
   
           
Brändinhallinta ja kehittäminen 5
   
       
     
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 1 5
 
   
           
Opinnäytetyö 2 25
 
     
37.512.51522.512.55557.57.57.54.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                           
Vapaasti valittavat opinnot
                           
Sustainable design 5  
   
           
Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5
   
       
     
550550001.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilun ja media-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat nopea, kokeileva kehittäminen ja käyttäjälähtöinen, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava kehittämistoiminta. Näitä menetelmiä sovelletaan toiminta- ja liiketoimintamallien sekä brändien kehittämiseen. Erityisinä sovelluskohteina opinnoissa käsitellään myös palvelu-, kaupunki-, informaatio- ja ympäristömyötäistä muotoilua.

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallintaan ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa myös kohdentaa aiempaa ammatillista muotoilun tai media-alan erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen, informaatiomuotoilu ja ympäristömyötäinen suunnittelu.