IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (2015, 2016, 2017) > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (yamk) 15
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) 15

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                             
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä
                                             
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
   
       
                       
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 5
   
       
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
       
                       
Kehittävä johtaminen
                                             
Strateginen johtaminen 5
     
           
                 
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5
     
           
                 
Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5
     
           
                 
Toiminnan johtaminen
                                             
Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5  
     
               
           
Sosiaali- ja terveystalous 5  
     
               
           
International Social and Health Care 5  
       
                   
     
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30  
     
             
     
304501515252005555558.38.38.36.76.76.7000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavaa asiantuntevaa sosiaali- ja terveysalan johtamista palvelujen suunnittelua, kehittämistä, päätöksentekoa ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia varten. Koulutus kohdentuu hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä palvelu- ja johtamisjärjestelmän uudistamiseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista 45 op, jossa keskeisenä sisältönä ovat sosiaali- ja terveysalan johtaminen, strateginen johtaminen ja toimintaympäristön muutos, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, toiminnan laatu ja vaikuttavuus sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Lisäksi koulutukseen sisältyvät vapaasti valittavat opinnot 15 op.

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena yleensä opiskelijan omaan työorganisaatioon tai Lahden ammattikorkeakoulun, yhteistyökorkeakoulun tai alueen muihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyön toteutus edellyttää tutkimusmenetelmien ja kehittämismetodologian soveltamista.

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso ja kansainvälisiä luento- ja työpajatapahtumia osana jaksojen toteutusta. Lisäksi valinnaisina opintoina toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä kansainvälisten korkeakoulujen kanssa (Charles University, Tsekinmaa; University of Evora, Portugali;Edinburgh Napier University, Scotland). Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (sosiaalialalla tiettyihin toimiin ja virkoihin erilaiset kelpoisuusehdot)