IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (yamk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (2015) > Sosiaalialan koulutus (yamk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen 15
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (YAMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen 15

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                             
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin haasteet
                                             
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
   
       
                       
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5
   
       
                       
Challenges for child protection and child welfare 5
     
           
                 
Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta
                                             
Varhainen tukeminen 5
     
           
                 
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5
     
           
                 
Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5  
     
               
           
Johtamis- ja kehittämisopinnot
                                             
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5  
     
               
           
Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5  
     
               
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30  
     
             
     
30450151530150555555101010555000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaalialan koulutus, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen- osaamistavoitteiden taustalla vaikuttavat valtakunnalliset linjaukset ja strategiat, joissa painotetaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien osaamisen lisäämistä. Näistä strategisista linjauksista koulutuksessa keskitytään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa, osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin.

Tutkinnon ydinosaamista voidaan jäsentää kolmen kompetenssin kautta: Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen,tutkimuksellinen
kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija
- kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa
- osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa
- kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista 45 op (lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta, johtamisopinnot, tutkimus- ja kehittämisopinnot) opinnäytetyöstä 30 op ja vapaasti valittavista opinnoista 15 op.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena yleensä opiskelijan omaan tai Lahden ammattikorkeakoulun, yhteistyökorkeakoulun tai alueen muihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Opinnäytetyön toteutus edellyttää tutkimusmenetelmien ja kehittämismetodologian soveltamista.

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso, jonka aikana toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.