IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) liiketalouden alan opiskelijana hankit nykyaikaisen business-osaamisen modernissa kansainvälisessä oppimisyhteisössä. Opiskelussa teoria ja käytäntö yhdistyvät niin, että osaat toimia erilaisissa yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen, logistiikan, yrittäjyyden, digiliiketoiminnan ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja.

Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot.

Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös ilta/päiväopetuksen tarjonnasta ja virtuaaliopinnoista.

Opintojen rakenne

Ydinosaaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Täydentävän osaamisen opinnoissa syvennät osaamistasi valitsemiltasi osa-alueilta. Näin luot oman ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 op
LAMKin yhteinen ydinosaaminen 25 op
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 65 op

Projektit liiketalouden kehittämisessä 15 op
Projektinhallinta 5 op
Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10 op
Liiketoimintamallit ja prosessit 20 op
Toimitusverkostot liiketoiminnan kehittäjänä 5 op
Talouden hallinta 5 op
Esimiestyö 5 op
Asiakkuudet ja markkinointi 5 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
Liiketoimintaympäristö 6 op
Menestyvä liiketoiminta 9 op
Global Approach to Business 15 op
Global Communication in Business 5 ECTS
Presentation and Public Speaking Skills 5 ECTS
Global Business Opportunities 5 ECTS

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
Liiketalouden opinnot
Monialaiset opinnot yhdessä muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Suuntautumisen valinta

Koulutuksessa ei ole erillistä suuntautumista. Osaamisesi muodostuu tekemiesi opintovalintojen mukaan. Laadi yhdessä oman opettajatuutorisi kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmissa työtehtävissä tai koulutuksessa saamasi osaaminen. Myös tämänhetkisen työsi opinnollistaminen on mahdollista.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskieli on pääasiassa suomi, mutta opintoihin sisältyy myös englanninkielisiä opintoja.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösi voi olla toiminnallinen tai tutkimuksellinen. Teet sen opintojesi loppuvaiheessa hyödyttämään työelämää ja sovellat siinä opintopolkusi aikana kartuttamiasi tietoja ja taitoja. Sinulla on henkilökohtainen ohjaaja opinnäytetyösi laatimisen tukena.

Pätevyys

Ohjelmasta valmistut tradenomiksi (AMK), eli se tuottaa sinulle ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkinnon avulla voit hakea liike-elämän palvelukseen sekä myös moniin julkisen sektorin tehtäviin, joiden kelpoisuusehtoihin on määritelty soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvään harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teet yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa opintojen alusta asti. Opintoihin sisältyy yrityselämän tarpeisiin tehtäviä projekteja, jossa voit yhdistää teorian ja käytäntöön. Lisäksi opintojaksoilla käy luennoimassa vierailijoita työelämästä.

Tutkimuksen painopisteet

Opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Tradenomin tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana tai esimiehenä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opintoja ylemmässä ammattikorkeakouluohjelmassa. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.