IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Media-alan koulutus (2016 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat) > Media-alan koulutus 15s graafinen suunnittelu, monimuoto (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 15S Graafinen suunnittelu, monimuoto (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Kuva ja teoria 3  
       
                     
                             
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Viestinnän teoria 5
     
           
                                   
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                   
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet
                                                                       
Typografian perusteet 5
     
           
                                   
Kuvittamisen perusteet 5
     
           
                                   
Graafisen suunnittelun perusteet 5
     
           
                                   
Kuvallinen viestintä 1
                                                                       
Valokuvaus 5
     
           
                                   
Kuvankäsittely 4
     
           
                                   
Julkaisun visuaalinen suunnittelu ja taittotyö 5
     
           
                                   
Kuvittaminen
                                                                       
Rakennettu digitaalinen kuva 3
       
                 
                                   
Kuvitustekniikat ja -työvälineet 5
       
                 
                                   
Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus 5  
       
                   
                       
Kuvallinen viestintä 2
                                                                       
Julistesuunnittelu 4
       
                 
                                   
Näyttelysuunnittelu 4
       
                 
                                   
Informaatiografiikka 4
       
                 
                                   
Logosuunnittelu 4
       
                 
                                   
Julkaisut ja graafinen tekniikka
                                                                       
Typografia 5
       
                 
                                   
Kirjansidonta 3
       
                 
                                   
Sähköinen kirja 3  
       
                     
                             
Kirjagrafiikka 5  
       
                     
                             
Graafisen suunnittelun ammattikäytänteet ja historia
                                                                       
Graafisen viestinnän historia 5
     
           
                                   
Portfolio 3
     
             
                                         
Graafisen suunnittelun alan yritystoiminta 2  
       
                   
                       
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                     
     
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
         
                           
           
Julkaisut ja konseptityö
                                                                       
Kaupalliset julkaisut 5    
         
                             
                 
Uutisjulkaisut 5    
         
                             
                 
Aikakausjulkaisut 5    
         
                             
                 
Sähköinen julkaiseminen 5    
         
                             
                 
Markkinointiviestintä
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
           
                                 
           
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
           
                                 
           
Mainonta ja kampanjasuunnittelu 5    
           
                                 
           
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15
 
       
     
Erikoistava harjoittelu 15  
     
                   
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                             
104.528.856.320.43866.51810.72927.315.84.612.712.712.722.222.222.26663.63.63.69.79.79.79.19.19.15.35.35.31.51.51.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Interactive Media and Advanced Typography
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
User experience design 5    
           
                                 
           
Interactive content design 5    
           
                                 
           
Advanced typography 5    
           
                                 
           
Sarjakuva
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ideointi ja käsikirjoitus 3    
           
                                 
           
Visuaaliset tyylit ja tekniikat 5    
           
                                 
           
Sarjakuvajulkaisun ja pienlehden suunnittelu 7    
           
                                 
           
Kuvituksen syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tietokoneavusteinen kuvittaminen 5    
       
                         
     
Journalistinen kuvittaminen 5    
       
                         
     
Kuvittamisen erikoistekniikat 5    
       
                         
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Experimental Book Design 2    
       
                       
Illustration 2    
       
                       
Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5    
       
                       
Plastinen sommittelu I 3