IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Teollisen ja brändimuotoilun koulutus > Muotoilija (amk), teollinen ja brändimuotoilu, päivätoteutus, teollinen muotoilu

Muotoilija (AMK), teollinen ja brändimuotoilu, päivätoteutus, Teollinen muotoilu

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
             
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
             
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
             
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5
       
                 
                                   
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taiteen ja suunnittelun historia 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Värihahmotus 5
     
             
                                         
Muotoilijan perusosaaminen
                                                                       
Aloitustyöpaja 2
     
             
                                             
Muotoilun perusteet 5
     
             
                                         
Muotoilijan työkalut 5
     
             
                                         
Kehitä kokeillen 3
       
                 
                                   
Luova suunnittelutyö
                                                                       
Mallintamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 5
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
       
                 
                                   
Käyttäjälähtöisyys
                                                                       
Käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Sustainable Design 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöinen innovaatioprojekti 5  
       
                     
                             
Design Work Profile
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Structures, Materials and Production Processes in Product Design 5  
         
                         
                       
Production Methods 5  
         
                         
                       
Publishing a Promotional Portfolio 5  
         
                         
                       
Tuotekehittäjän ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrittäjyys ja ammattikäytänteet 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprosessit 5    
         
                             
                 
Käyttöliittymäsuunnittelu 5    
         
                             
                 
Markkinatietoisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät materiaalit 5    
         
                             
                 
Muotoilijaidentiteetti
                                                                       
Työelämäsimulaatio 5    
           
                                 
           
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                   
     
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6234.54637.525.436.61618.528182512.598.28.212.212.212.25.35.35.36.26.26.29.39.39.36668.38.38.34.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6234.54637.525.436.61618.528182512.598.28.212.212.212.25.35.35.36.26.26.29.39.39.36668.38.38.34.24.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilija (AMK), teollinen ja brändimuotoilu, päivätoteutus

Teollinen muotoilu