IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Visuaalisen viestinnän koulutus > Visuaalisen viestinnän koulutus 17, mediasisällön suunnittelu
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Visuaalisen viestinnän koulutus 17, Mediasisällön suunnittelu

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5
 
   
           
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5
   
 
           
     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taiteen ja suunnittelun historia 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
     
               
                                         
Värihahmotus 5
       
                 
                                   
Medianomin perusosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Sisältösuunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Julkaisemisen perusteet 5
     
               
                                         
Digitaalinen visuaalisuus 5
       
                 
                                   
Luova suunnittelu ja tuotantotyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Aloitustyöpaja 2
     
             
                                             
Multimediatyöpaja 5
       
                 
                                   
Mediatekniikan perusteet 3
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
       
                 
                                   
Käyttäjä, kohderyhmä ja kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttäjäkokemus ja käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Dramaturgia ja kerronta 5  
       
                     
                               
Motion graphics and animation 5  
       
                       
                             
Expression and Design Work Profile
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Visual Storytelling 5  
         
                         
                         
Visual Storytelling Project 5  
         
                           
                       
Publishing a Promotional Portfolio 5  
         
                         
                       
Medianomin profiloiva ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrittäjyys ja ammattikäytänteet 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun perusteet 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun prosessinhallinta 5    
         
                             
                 
Bränditietoisuus ja syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 5    
         
                             
                 
Ammatti-identiteetti
                                                                       
Työelämäsimulaatio 5    
           
                                 
           
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 30    
       
                         
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                                   
 
58.734.751.73527.830.818.815.835.815.82966.610.610.610.310.310.35.47.95.44.46.94.411.911.911.95.35.35.39.79.79.7330
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Visuaalisen viestinnän koulutus 17

Mediasisällön suunnittelu