IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Visuaalisen viestinnän koulutus > Visuaalisen viestinnän koulutus 17, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Visuaalisen viestinnän koulutus 17, Koko opetussuunnitelma

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5
 
   
           
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5
     
                 
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taiteen ja suunnittelun historia 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
     
               
                                         
Värihahmotus 5
       
                 
                                   
Medianomin perusosaaminen
                                                                       
Kuvitusvälineet 5
     
             
                                         
Sisältösuunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Digitaalinen valokuvaus 5
     
             
                                         
Julkaisemisen perusteet 5
     
               
                                         
Julkaiseminen 5
       
                 
                                   
Digitaalinen visuaalisuus 5
       
                 
                                   
Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely 5
       
                 
                                   
Luova suunnittelu ja tuotantotyö
                                                                       
Aloitustyöpaja 2
     
             
                                             
Typografia 5
       
                 
                                   
Edistynyt typografia 3
       
                 
                                   
Multimediatyöpaja 5
       
                 
                                   
Mediatekniikan perusteet 3
       
                 
                                   
Henkilökohtainen dokumentaarinen projekti 5
       
                 
                                   
Valaisu 3
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
       
                 
                                   
Käyttäjä, kohderyhmä ja kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttäjäkokemus ja käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Studiotyöskentely 5  
       
                     
                             
Kuvittaminen 5  
       
                     
                               
Type Design 5  
       
                       
                             
Dramaturgia ja kerronta 5  
       
                     
                               
Motion graphics and animation 5  
       
                       
                             
Kalenteri-projekti 1 5  
       
                     
                               
Kalenteri-projekti 2 5  
       
                       
                             
Expression and Design Work Profile
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Printed Publication Design 5  
         
                         
                         
Electronic Publishing 5  
         
                           
                       
Visual Storytelling 5  
         
                         
                         
Visual Storytelling Project 5  
         
                           
                       
Planning an Audiovisual Document Project 5  
         
                         
                         
Audiovisual Documentary Project 5  
         
                           
                       
Publishing a Promotional Portfolio 5  
         
                         
                       
Medianomin profiloiva ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrittäjyys ja ammattikäytänteet 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprosessit 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun perusteet 5    
         
                             
                 
Metodit ja dokumentaarisuus valokuvassa 5    
         
                             
                 
Datan visualisointi ja informaatiografiikka 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun prosessinhallinta 5    
         
                             
                 
Metodologinen dokumentaarinen projekti 5    
         
                             
                 
Bränditietoisuus ja syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 5    
         
                             
                 
Syventävä metodologinen dokumentaarinen projekti 5    
         
                             
                 
Ammatti-identiteetti
                                                                       
Työelämäsimulaatio 5    
           
                                 
           
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                   
     
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
94.782.276.737.535.858.843.838.358.318.32512.59.912.912.918.919.919.912.119.612.110.317.810.319.419.419.46.16.16.18.38.38.34.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Visuaalisen viestinnän koulutus 17

Koko opetussuunnitelma