IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Visuaalisen viestinnän koulutus > Visuaalisen viestinnän koulutus 17, koko opetussuunnitelma

Visuaalisen viestinnän koulutus 17, Koko opetussuunnitelma

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5
     
                 
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taiteen ja suunnittelun historia 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
     
               
                                         
Värihahmotus 5
       
                 
                                   
Medianomin perusosaaminen
                                                                       
Kuvitusvälineet 5
     
             
                                         
Sisältösuunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Digitaalinen valokuvaus 5
     
             
                                         
Julkaisemisen perusteet 5
     
               
                                         
Julkaiseminen 5
       
                 
                                   
Digitaalinen visuaalisuus 5
       
                 
                                   
Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely 5
       
                 
                                   
Luova suunnittelu ja tuotantotyö
                                                                       
Aloitustyöpaja 2
     
             
                                             
Typografia 5
       
                 
                                   
Edistynyt typografia 3
       
                 
                                   
Multimediatyöpaja 5
       
                 
                                   
Mediatekniikan perusteet 3
       
                 
                                   
Henkilökohtainen dokumentaarinen projekti 5
       
                 
                                   
Valaisu 3
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
       
                 
                                   
Käyttäjä, kohderyhmä ja kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Studiotyöskentely 5  
       
                     
                             
Kuvittaminen 5  
       
                     
                               
Type Design 5  
       
                       
                             
Dramaturgia ja kerronta 5  
         
                         
                       
Motion graphics and animation 5  
       
                       
                             
Kalenteri-projekti 1 5  
       
                     
                               
Kalenteri-projekti 2 5  
       
                       
                             
Expression and Design Work Profile
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Printed Publication Design 5  
         
                         
                         
Electronic Publishing 5  
         
                           
                       
Visual Storytelling 5  
         
                         
                         
Visual Storytelling Project 5  
         
                           
                       
Planning an Audiovisual Document Project 5  
         
                         
                         
Audiovisual Documentary Project 5  
         
                           
                       
Publishing a Promotional Portfolio 5  
         
                         
                       
Medianomin profiloiva ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrittäjyys ja ammattikäytänteet 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprosessit 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun perusteet 5    
         
                             
                 
Metodit ja dokumentaarisuus valokuvassa 5    
         
                             
                 
Datan visualisointi ja informaatiografiikka 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalisen ilmaisun prosessinhallinta 5    
         
                             
                 
Metodologinen dokumentaarinen projekti 5    
         
                             
                 
Bränditietoisuus ja syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 5    
         
                             
                 
Syventävä metodologinen dokumentaarinen projekti 5    
         
                             
                 
Ammatti-identiteetti
                                                                       
Työelämäsimulaatio 5    
           
                                 
           
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                   
     
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
9882.57637.537.560.53943.558182512.510.513.513.519.520.520.59.717.212.21219.51219.319.319.36668.38.38.34.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Visuaalisen viestinnän koulutus 17

Koko opetussuunnitelma