IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Matkailuliiketoiminnan koulutus > Matkailuliiketoiminnan koulutus 16s

Matkailuliiketoiminnan koulutus 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Matkailun ja vapaa-ajan työelämäosaaminen
                                                               
Asiantuntijaviestintä 5
     
             
                                     
Digitaalinen työvälineosaaminen 5
     
             
                                     
Majoitusalan ammattitaidon kehittäminen 10
     
               
                                   
Hospitality expertise
                                                               
Customer Service English 5
     
             
                                     
Service Concepts and Sales in Leisure Industry 5
     
             
                                     
Liiketoiminnan ansaintalogiikat
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Organisaation toiminta ja työyhteisön käytännöt 5
       
               
                                 
Yrityksen taloushallinto 5
       
               
                                 
Ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen 10
       
                 
                             
Matkailualan ammattitaidon kehittäminen 10
       
                 
                             
Matkailuyrittäjyys
                                                               
Yrittäjyys, verkosto, kannattavuus ja yritysjuridiikka 5
       
               
                                 
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                                 
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                                 
Projekt i Norden 2
       
               
                                 
Vapaa-ajan liiketoiminnan kehittämisprojekti
                                                               
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5  
       
                   
                       
Vastuullisuus majoitus-, ravintola- ja matkailualalla 5  
       
                   
                       
Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5  
       
                   
                       
Palveluiden ja liiketoiminnan uudistaminen
                                                               
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5
 
 
     
   
       
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
                       
                     
Tulevaisuuden ennakointi 5    
         
                             
             
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
72.521.336.21531.341.316.356.33015020.610.620.610.61055.65.650005.60.6101010555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailuliiketoiminnan restonomikoulutuksessa opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisiin liiketoiminta- ja työmahdollisuuksiin matkailun ja vapaa-ajan alueella. Majoitus-, ravintola- ja matkailupalvelujen lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään laaja-alaisesti ja syvällisesti muun muassa kulttuuripalvelujen, hyvinvoinnin, virkistyksen, liikunnan, urheilun, viihteen ja tapahtumien mahdollisuuksia osana palvelukokonaisuuksia matkakohteissa, yritysverkostoissa ja alueilla. Opiskelija osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja käyttäjälähtöisesti esimerkiksi yksilö- ja yritysasiakkaille, kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille, paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä veneilijöille.

Tutkinnon laajuudesta (210 op) ydinosaamisen osuus on 135 op. Täydentävän osaamisen osuus on 75 op, mikä mahdollistaa sen, että opiskelija voi räätälöidä oman ammatillisen polkunsa suunnitelmiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Ydinosaamiseen kuuluvissa, kaikille yhteisissä opinnoissa painottuvat erityisesti:
- vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaaminen,
- liiketoimintaosaaminen,
- majoitus-, ravintola- ja matkailu- sekä vapaa-ajan liiketoiminnan osaaminen
- matkailun ja vapaa-ajan liiketoiminnan erityispiirteet
- innovatiivinen vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, sekä
- digitaalisuusosaaminen

Opiskelu perustuu toisaalta päivätoteutukseen ja toisaalta opiskelija voi opiskella myös aikaan ja paikkaan sitomattomasti verkko-oppimisen keinoin. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opintoihin kuuluu kaksi työyhteisöjaksoa, joiden puitteissa opiskelijaa kehittää omaa majoitus-, ravintola- tai matkailualan ammattitaitoaan. Työyhteisöjaksojen tarkemmat aikataulut opiskelija sopii suoraan työyhteisön kanssa itsenäisesti ja vastuullisesti.

Kokonaisuutena opiskelija voi painottaa opintojaan joko moniosaamisen suuntaan tai vahvistaa ja syventää osaamistaan valitsemallaan matkailun ja vapaa-ajan liiketoiminnan ammatillisella polulla.

Uudessa restonomikoulutuksessa opiskeleminen on käytännönläheistä. Opinnoissa yhdistyvät matkailun ja vapaa-ajan kasvavat mahdollisuudet, digitaalisen ajan vaatimukset sekä toimialan uudistaminen – ennakoivasti.