IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitajakoulutus 15s

Sairaanhoitajakoulutus 15S

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SAIRAANHOITAJA KOULUTUS
                                                               
YDINOSAAMINEN
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Hyvän hoitamisen perusteet
                                                               
Asiantuntijaviestintä 3                                                                
Informaatiolukutaito 1                                                                
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 6                                                                
Hyvän hoidon kliininen osaaminen 5                                                                
Lääketieteen osaaminen 1 5                                                                
Harjoittelu 1 10                                                                
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Hyvä hoitaminen pitkäaikaissairauksia sairastavan hoitotyössä
                                                               
Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen 5  
       
                   
                       
Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen 5  
       
                   
                       
Competence in health promotion 2  
       
                   
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                   
                       
Lääketieteen osaaminen 2 5  
       
                   
                       
Harjoittelu 2 10                                                                
Hyvä hoitaminen akuuttihoitotyössä
                                                               
Akuuttihoitotyön osaaminen 5                                                                
Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen 5                                                                
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen 5                                                                
Lääketieteen osaaminen 3 5                                                                
Harjoittelu 3 10                                                                
Hyvä hoitaminen elämän eri vaiheissa
                                                               
Perheen hoitamisen osaaminen 2                                                                
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5                                                                
Ruotsin kieli, suullinen 1.5                                                                
Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen 5                                                                
Ikääntyneen hoitamisen osaaminen 5                                                                
Harjoittelu 4 7                                                                
Harjoittelu 5 8                                                                
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5                                                                
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5                                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                                
Harjoittelu 6 15                                                                
Harjoittelu 7 15                                                                
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5                                                                
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5                                                                
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5                                                                
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MINOR PROGRAMME: Mental Wellbeing and Physical Activity
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Counselling 5                                                                
Physical activity and exercise promoting mental wellbeing 10                                                                
02000002000000000006.676.676.67000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.