IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Tekniikan alan vapaavalintaisten opintojen tarjonta 2015-2016
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Tekniikan alan vapaavalintaisten opintojen tarjonta 2015-2016

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Saksan kielen perusteet 1 3
 
     
Saksan kielen perusteet 2 3
 
     
Saksan kielen perusteet 3 3
 
     
Venäjän kielen alkeet 1 3
 
     
Venäjän kielen alkeet 2 3
 
     
Tieteellinen kirjoittaminen 3
 
     
Yhteisöviestintä 3
 
     
Spoken English 3
 
     
Innovate or Die! innovaatiokilpailu 2
 
     
iWeek ICT 1
 
     
2711163.673.673.675.335.335.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.