IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2016 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat) > Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 16s (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), polymeeri-ja kuitutekniikka (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 16S (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), Polymeeri-ja kuitutekniikka (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3
     
               
                                         
ICT-valmiudet 3
     
               
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
               
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Teknisen piirtämisen perusteet 3
     
               
                                         
Yhteiset ammattiopinnot 1
                                                                       
Materiaaliopin perusteet 5
     
               
                                         
Projekti 1 5
     
               
                                         
Tieteellinen kirjoittaminen 1
     
               
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
               
                                         
Asiantuntijaviestintä 3
     
               
                                         
Perusopinnot 1
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                     
CAD-piirtäminen 3
       
                 
                                     
Materiaalitekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                     
Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3
       
                 
                                     
Perusopinnot 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                       
                             
Mekaniikka 3  
       
                       
                             
Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3  
       
                       
                             
Vektorit ja matriisit 3  
       
                       
                             
Polymeerikemia 3  
       
                       
                             
Perusopinnot 3
                                                                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
         
                         
                       
Lujuusoppi 1 3  
         
                         
                         
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
         
                         
                         
Materiaalitekniikan fysiikka 6  
         
                         
                         
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
POLYMEERI.- JA KUITUTEKNIIKKA
                                                                       
Polymeerimateriaalit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitumateriaalit 3
       
                 
                                     
Muovimateriaalit 3
       
                 
                                     
Materiaaliprojekti 6
       
                 
                                     
Yhdistelmämateriaalit 3
       
                 
                                     
Polymeerituotteiden valmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muotit ja työkalut 3  
       
                       
                             
Tuotekehitysprojekti 4  
       
                       
                             
Tuotteen suunnittelu 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 5  
       
                       
                             
Polymeerituotteiden ominaisuudet ja jatkokäsittely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3  
         
                         
                         
Ominaisuudet ja niiden testaus 5  
         
                         
                         
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 4  
         
                         
                         
Älykkäät materiaalit 3  
         
                         
                         
Polymeerituotteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3    
         
                               
                 
Kierrätys ja uusiotuotteet 3    
         
                               
                 
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6    
         
                               
                 
Vaativien olosuhteiden tuotteet 3    
         
                               
                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 10  
   
           
Harjoittelu 2 10  
   
           
Harjoittelu 3 10  
   
           
607032.517.53030353523.88.88.88.801515151501.716.716.716.216.22.72.910.410.42.92.92.92.92.92.92.92.92.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Esimiestaito 3    
           
                                 
             
Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3    
           
                                 
             
Markkinointi 3    
           
                                 
             
Tuotannonohjaus 3    
           
                                 
             
Yrityksen rahaliikenne 3    
           
                                 
             
Yhteiset ammattiopinnot 2
                                                                       
Ammattienglanti 3    
         
                               
                 
Menetelmäopinnot 3    
         
                               
                 
Teollisuusautomaatio 1 4    
         
                               
                 
Tilastomatematiikka 1 3    
         
                               
                 
Yrittäjyysopinnot 2    
         
                               
                 
Ympäristötehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Elinkaariajattelu 3    
           
                                 
             
Materiaalitehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3    
           
                                 
             
Energiatehokkuus 3    
           
                                 
             
Yrityksen ympäristövastuut 3    
           
                                 
             
Ympäristöasiat yrityksen johtamisessa ja ympärisön laatujärjestelmät 3