IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2016 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat) > Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 15s (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 15S (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), Koko opetussuunnitelma

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3
     
               
                                         
ICT-valmiudet 3
     
               
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
               
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Teknisen piirtämisen perusteet 3
     
               
                                         
Yhteiset ammattiopinnot 1
                                                                       
Materiaaliopin perusteet 5
     
               
                                         
Projekti 1 5
     
             
                                         
Tieteellinen kirjoittaminen 1
     
               
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
               
                                         
Asiantuntijaviestintä 3
     
               
                                         
Perusopinnot 1
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                     
CAD-piirtäminen 3
       
                 
                                     
Materiaalitekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                     
Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3
       
                 
                                     
Perusopinnot 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                       
                             
Mekaniikka 3  
       
                       
                             
Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3  
       
                       
                             
Talousmatematiikka 3  
       
                         
                             
Vektorit ja matriisit 3  
       
                       
                             
Polymeerikemia 3  
       
                       
                             
Perusopinnot 3
                                                                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
         
                         
                         
Lujuusoppi 1 3  
         
                         
                         
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
         
                         
                         
Materiaalitekniikan fysiikka 6  
         
                         
                         
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
PUUTEKNIIKKA
                                                                       
Puutekniikan perusteet
                                                                       
Puuraaka-aine 4
       
                 
                                     
Puuteollisuuden perusteet 3
       
                 
                                     
Puutuoteprojekti 5
       
                 
                                     
Tuotesuunnittelun perusteet 3
       
                 
                                     
Valmistustekniikka 1
                                                                       
Huonekalutekniikka 4  
       
                       
                             
Puun kuivaus ja lämpökäsittely 3  
       
                       
                             
Projekti 2 -tuotekehitysprojekti 5  
       
                       
                             
Sahatavaratuotanto ja jalostus 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 2
                                                                       
CNC ja CAM-tekniikka 5  
         
                         
                         
Liimaustekniikka 3  
         
                         
                         
Pinnankäsittely 3  
         
                         
                         
Puuntyöstö ja tuotantotekniikka 4  
         
                         
                         
Valmistustekniikka 3
                                                                       
Levytekniikka 3    
         
                               
                 
Projekti 3 - Tutkimus- ja kehitysprojekti 5    
         
                               
                 
Tehdassuunnittelu 4    
         
                               
                 
Vaneritekniikka 3    
         
                               
                 
POLYMEERI.- JA KUITUTEKNIIKKA
                                                                       
Polymeerimateriaalit
                                                                       
Kuitumateriaalit 3
       
                 
                                     
Muovimateriaalit 3
       
                 
                                     
Materiaaliprojekti 6
       
                 
                                     
Yhdistelmämateriaalit 3
       
                 
                                     
Polymeerituotteiden valmistus
                                                                       
Muotit ja työkalut 3  
       
                       
                             
Tuotekehitysprojekti 4  
       
                       
                             
Tuotteen suunnittelu 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 5  
       
                       
                             
Polymeerituotteiden ominaisuudet ja jatkokäsittely
                                                                       
Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3  
         
                         
                       
Ominaisuudet ja niiden testaus 5  
         
                         
                       
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 4  
         
                         
                       
Älykkäät materiaalit 3  
         
                         
                       
Polymeerituotteiden sovellukset
                                                                       
Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3    
         
                             
                 
Kierrätys ja uusiotuotteet 3    
         
                             
                 
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6    
         
                             
                 
Vaativien olosuhteiden tuotteet 3    
         
                             
                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
759330030454845300001.714.214.222.522.50022.525.520205512.512.5000000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Toiminnanohjaus
                                                                       
Esimiestaito 3    
           
                                 
             
Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3