IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 15s, koko opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 15S, Koko opetussuunnitelma

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Ammatilliset perusteet 1
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
               
                                         
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
               
                                         
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
               
                                         
Fysiikan perusteet 4
     
               
                                         
Digital Media 3
     
               
                                         
Ammatilliset perusteet 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3
       
                 
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
                 
                                     
ICT-fysiikka 4
       
                 
                                     
Networking Fundamentals 5
       
                 
                                     
Game Programming Essentials 5
       
                 
                                     
Ammatilliset perusteet 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                       
                             
Informaatiolukutaito 1                                                                        
Integraali ja derivaatta 3  
       
                       
                             
Digitaalielektroniikka 4  
       
                       
                             
Embedded Systems 4  
       
                       
                             
Media Systems 4  
       
                       
                             
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                                       
WWW-tuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
WWW-teknologiat 5
     
               
                                         
Kuvankäsittely 3
     
               
                                         
WWW-julkaiseminen 3
     
               
                                         
Verkkopalvelut 3
     
               
                                         
Projektityöskentelyn perusteet 4
     
               
                                         
Järjestelmät
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 4
       
                 
                                     
Tietoverkot ja tietoturva 4
       
                 
                                     
Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3
       
                 
                                     
Green ICT järjestelmäprojekti 4
       
                 
                                     
Sovellukset
                                                                       
Tietovarastot 4  
       
                       
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 4  
       
                       
                             
ICT English 3  
       
                       
                             
Green ICT sovellusprojekti 4  
       
                       
                             
Tutkimustoiminta
                                                                       
ICT Tutkimusseminaari 6    
           
                                 
             
Markkinointi ja johtaminen 3    
           
                                 
             
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 3    
           
                                 
             
Fysiikan laboraatiot 3    
           
                                 
             
MEDIATEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Technical Visualisation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Image Processing 2 3  
         
                         
                         
3D Modelling 5  
         
                         
                         
Composition and Colour Theory 3  
         
                         
                         
CAD 4  
         
                         
                         
Animation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Animation 5    
         
                               
                 
Multimedia 5    
         
                               
                 
Game Design 5    
         
                               
                 
OHJELMISTOTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Platforms and Languages
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Programming Languages 5  
         
                         
                         
Distributed Systems 5  
         
                         
                         
Platform Computing 5  
         
                         
                         
Software Engineering
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Software Engineering 4    
         
                               
                 
Software Architectures 4    
         
                               
                 
Software Testing and Maintenance 4    
         
                               
                 
Usability Engineering 3    
         
                               
                 
TIETOVERKKOJEN AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Data Networks and Systems 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Data Transfer Technologies 5  
         
                         
                         
Routing and Switching Essentials 5  
         
                         
                         
Data Networks Workshop 1 5  
         
                         
                         
Data Networks and Systems 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Wireless Networks 5    
         
                               
                 
Security and Network Management 5    
         
                               
                 
Data Networks Workshop 2 5    
         
                               
                 
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
687882.522.53335334556.326.311.311.3016.516.517.517.50016.516.522.522.503.826.326.311.311.33.83.83.83.83.83.83.8
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Production of Digital Material
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Digital Material 5  
         
                         
                         
WWW Multimedia 5  
         
                         
                         
Visualization workshop 5  
         
                         
                         
Advanced Module in Technical Visualization
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
3D Modeling 2 5    
         
                               
                 
Game Programming - Advanced Course 5    
         
                               
                 
Visualisation Workshop 2 5    
         
                               
                 
Web Development
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Server-Side Programming 4  
         
                         
                         
Browser as a Platform 4  
         
                         
                         
Web Frameworks 3  
         
                         
                         
Web Workshop 4  
         
                         
                         
Mobile Games
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Programming Mobile Smart Devices 4