IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Konetekniikan koulutus 16s mekatroniikka

Konetekniikan koulutus 16S Mekatroniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Koneistuksen ja hitsauksen perusteet 3
     
             
                                         
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3
     
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio
                                                                       
Mekaniikkasuunnittelun perusteet 5
     
           
                                   
Automaatiosuunnittelun perusteet 6
     
             
                                         
Tekninen piirustus 4
       
                 
                                   
Sähkö ja ohjaus
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
       
                 
                                   
Informaatiolukutaito 1
       
                 
                                   
Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4
       
                 
                                   
Ohjaussuunnittelun perusteet 4
       
                 
                                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3
       
                 
                                   
Projekti 1
                                                                       
Projektiopintojakso 1 9
     
           
                                   
SolidWorks-perusteet 3
       
                 
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Mallinnus
                                                                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                     
                             
Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi 3  
       
                     
                             
Pneumatiikan perusteet 3  
       
                     
                             
Hydrauliikan perusteet 3  
       
                     
                             
Fysiikan laboraatiot 3  
         
                         
                       
Mekanisointi
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                     
                             
Mekatroniikan fysiikka 3  
       
                     
                             
Mittaus- ja säätötekniikan perusteet 3  
       
                     
                             
Mekanisointiyksiköt 3  
       
                     
                             
Robotiikan perusteet 3  
       
                     
                             
Paikoitus
                                                                       
Digitaalitekniikan perusteet 3  
         
                         
                       
Materiaali- ja valmistustekniikan jatkokurssi 3  
         
                         
                       
Paikoituskäytöt 3  
         
                         
                       
Sähkömoottorikäytöt 5  
         
                         
                       
Projekti 2
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
         
                         
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
         
                         
                       
Projektiopintojakso 2 7  
         
                         
                       
Toiminnanohjaus
                                                                       
Johtaminen ja laatu 3    
         
                             
                 
Markkinointi 3    
         
                             
                 
Tuotannonohjaus 3    
         
                             
                 
Yrittäjyysopinnot 3    
         
                             
                 
Yrityksen rahaliikenne 3    
         
                             
                 
Täydentävät opinnot
                                                                       
Kemia 3    
         
                             
                 
Mekatroniikan englanti 3    
         
                             
                 
Tilastomatematiikka 3    
         
                             
                 
3D-mallinnuksen jatkokurssi 3    
         
                             
                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                 
Harjoittelu 2 10  
     
                 
Harjoittelu 3 10  
     
                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
576046.519.52829273336.89.89.89.89.39.39.39.79.79.799911111112.312.312.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Projekti 3
                                                                       
Modulaariset logiikat ja käyttöliittymät 6    
           
                                 
           
Projektiopintojakso 3 7    
           
                                 
           
Sähkösuunnittelun jatkokurssi 2    
           
                                 
           
Mekaniikka ja ohjaus
                                                                       
Mekaniikkasuunnittelun erikoiskursssi 4    
           
                                 
           
Matematiikan jatkokurssi 3    
           
                                 
           
Projekti 4 8      
           
                                   
Työpaikkaopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Työpaikkaopinnot 1 15    
           
                                 
           
Työpaikkaopinnot 2 30    
           
                                 
           
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                       
Ympäristötehokkuus
                                                                       
Ympäristöasiat yrityksen johtamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa 3      
             
                                         
Energiatehokkuus 3      
             
                                         
Materiaalitehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3      
             
                                         
Yrityksen ympäristövastuut 3      
             
                                         
Elinkaariajattelu 3      
             
                                         
Ammattiin suuntaavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
CAM 3      
             
                                         
Laatutekniikka 3      
             
                                         
Investointilaskelmat 3      
             
                                         
Sähkösuunnittelun erikoiskurssi 3      
             
                                         
Ohjelmoinnin perusteet (C-kieli) 3      
             
                                         
Väylät ja valvomot logiikkaympäristössä 3      
             
                                         
Tehdassuunnittelu 3      
           
                                     
     
Robotiikan jatkokurssi 3      
           
                                     
     
Nivelmekanismien dynamiikka 3      
           
                                     
     
Mallinnuksen erikoiskurssi 3      
           
                                     
     
Lujuusoppi 3      
           
                                     
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kielen valmentavat opinnot 3  
       
                     
                             
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3  
       
                     
                             
Suomen kielen valmentavat opinnot 3