IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Konetekniikan koulutus 17, muovitekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus 17, Muovitekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3  
       
                     
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5
 
   
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5
   
         
 
                             
     
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
     
             
                                         
Mekaniikan sovellukset 5
     
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
       
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
       
                     
                             
English for Engineers 3  
         
                         
                       
Mekaniikka ja automaatio 1
                                                                       
Mekaniikan perusteet 5
     
             
                                         
Automaation perusteet 5
     
             
                                         
Pajatyöskentely 5
     
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio 2
                                                                       
Koneenosat ja mitoitus 7
       
                 
                                   
Sähkömoottorikäytöt 3
       
                 
                                   
Projekti 1 5
       
                 
                                   
Mekaniikka ja automaatio 3
                                                                       
Mitoitus ja mallinnus 7  
       
                     
                             
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
       
                     
                             
Projekti 2.1 3  
       
                     
                             
Muovimateriaalit
                                                                       
Muovitekniikan perusteet 5  
         
                         
                       
Muovien rakenne- ja lujuusoppi 5  
         
                         
                       
Muovien ominaisuudet ja niiden testaus 5  
         
                         
                       
Muovituotteiden valmistusteknologiat
                                                                       
Muovien valmistustekniikka 5    
         
                             
                 
Muovitekniikan projektityö 5    
         
                             
                 
Muovikoneiden suunnittelu 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 30
 
       
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                                   
66.259.731.722.528.337.835.823.820.810.8157.59.49.49.412.612.612.611.911.911.97.97.97.96.96.96.93.63.63.65552.52.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikan koulutus 17

Muovitekniikka